IP Box, czyli jak płacić 5% zamiast 19?

Wraz z zeszłoroczną nowelizacją ustaw podatkowych (na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) od 1...

Spis z natury na koniec 2018 roku

Jednym z podstawowych obowiązków podatników prowadzących Podatkowa Księgę Przychodów i Rozchodów jest sporządzanie przynajmniej raz w roku spisu z natury, zwanego także remanentem. Obowiązek ten wynika z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia...

Wybór optymalnej formy opodatkowania

Skala podatkowa (zasady ogólne), podatek liniowy, ryczałt czy karta podatkowa? Która forma opodatkowania jest najbardziej korzystna dla Twojej firmy? Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, musisz dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT. Wybór...