Rozliczanie kosztów samochodu osobowego w 2019 roku – czy to się opłaca?

utworzone przez | sty 8, 2019 | 0 komentarzy

Zdecydowana większość przedsiębiorców wykorzystuje samochód prywatny do działalności gospodarczej, a tym samym rozlicza jego koszty. W ostatnim czasie prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W związku z tym od 2019 roku znacząco zmienia się sposób rozliczania samochodów w leasingu, prywatnych czy będących środkami trwałymi. W poniższym artykule przedstawiamy nowe zasady rozliczania samochodów od 2019 roku i porównujemy je z rozliczeniem w 2018 roku.

Prywatny samochód osobowy

Do tej pory przedsiębiorcy wykorzystujący w ramach prowadzonej działalności prywatny samochód osobowy (nie będący środkiem trwałym firmy) byli zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, zwanej potocznie kilometrówką. Na podstawie kilometrówki podatnicy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z używaniem samochodu w celach służbowych. Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 46 ustawy o PIT wydatki te mogły zostać ujęte w kosztach do wysokości limitu wynikającego z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 kilometr przebiegu:

– dla samochodu o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł,

– dla samochodu o pojemności od 900 cm3 – 0,8358 zł,

– dla motocykla – 0,2302 zł,

– dla motoroweru – 0,1382 zł.

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy wykorzystujący w ramach prowadzonej działalności prywatny samochód osobowy nie są zobowiązaniu do prowadzenia kilometrówki, nadal jednak mogą rozliczać koszty związane z takim pojazdem. W obecnym brzmieniu przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy o PIT, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów 20% wartości wydatków związanych z eksploatacją prywatnego pojazdu, pod warunkiem, że pojazd prywatny jest wykorzystywany także służbowo.

Oznacza to, że od 2019 „znikają” kilometrówki dla celów PIT u przedsiębiorców . Natomiast w przypadku pracowników wykorzystujących swój pojazd w ramach umowy o pracę, obowiązek sporządzania kilometrówki pozostaje bez zmian. Dodatkowo zmiany nie obejmują tzw. kilometrówki dla celów podatku VAT.

Samochód będący środkiem trwałym

W 2018 roku przedsiębiorcy wykorzystujący w ramach prowadzonej działalności samochód osobowy będący w środkach trwałych lub na podstawie umowy leasingu mogli bez limitu rozliczać koszty pojazdu. Ograniczenie kwotowe dotyczyło jedynie kosztów amortyzacji – 20 000 euro lub 30 000 euro dla pojazdów elektrycznych. Dla celów podatku dochodowego nie miał znaczenia fakt, że taki pojazd jest wykorzystywany zarówno prywatnie, jak i służbowo. Mieszany sposób dysponowania miał wpływ jedynie na wysokość odliczenia podatku VAT, a więc 50% dla samochodów osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie oraz 100% dla samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo czy dla samochodów ciężarowych i specjalnych.

Obecnie rozliczanie kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych i osobowych wykorzystywanych jedynie do celów działalności gospodarczej pozostaje na starych zasadach. Nie ulega też zmianie wysokość odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodem. Od 1 stycznia 2019 roku zmieni się natomiast rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów osobowych wykorzystywanych zarówno do celów firmowych, jak i prywatnie. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT do kosztów będzie można zaliczać jedynie 75 % wydatków poniesionych na opłaty eksploatacyjne dotyczące samochodów osobowych, będących środkiem trwałym czy użytkowanych na podstawie umowy leasingu. Kolejną zmianą jestpodwyższenie limitu wartości samochodu osobowego wprowadzanego do ewidencji środków trwałych z 20.000 euro (czyli ok. 80.000 zł) do 150.000 zł i z 30 000 euro na 225 000 zł dla pojazdów elektrycznych. Te same limity obowiązują przedsiębiorców przy zaliczaniu do kosztów firmowych wydatków na ubezpieczenie samochodu.

Przykład:

Przedsiębiorca w miesiącu styczniu 2019 poniósł wydatki związane z eksploatacją samochodu będącego środkiem trwałym na kwotę 1000 netto. Jaką część tej kwoty będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

a) czynny podatnik VAT:

(wartość netto 1000 zł + 50% niedoliczonego VAT 115 zł) * 75% = 836,25 zł

c) zwolniony podatnik VAT:

wartość brutto 1230 zł * 75% =922,50

Gdyby przedsiębiorca wycofał samochód ze środków trwałych, do kosztów mógłby zaliczyć jedynie 20% wskazanych wydatków.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!