PRZEPROWADZAMY

Szkolenia BHP

Masz pytania? Porozmawiajmy

Szkolenia wstępne

Instruktaż ogólny – 70 zł/os.

Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracowników

  • Zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 120zł/os.
  • Zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych – od 100zł/os.
  • Zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – od 180zł/os.

Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

270zł/os.
(samokształcenie kierowane – 170zł)

Ceny

Podane netto

OCENA

ryzyka zawodowego

Od 100zł / stanowisko

Dzięki ocenie ryzyka pracodawca może wprowadzić środki ochrony, szkolenia oraz procedury bezpieczeństwa, co z kolei poprawia warunki pracy i obniża liczbę incydentów. Ostatecznie, systematyczna ocena ryzyka pomaga w utrzymaniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także przyczynia się do zwiększenia efektywności oraz jakości wykonywanych zadań.

Postępowanie

POWYPADKOWE

200zł

Systematyczne i skrupulatne postępowanie powypadkowe jest istotne ze względów prawnych i organizacyjnych, umożliwiając prowadzenie kompleksowej dokumentacji oraz zapewnienie środków zaradczych, co przyczynia się do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa wszystkich pracowników.