Spis z natury na koniec 2018 roku

Jednym z podstawowych obowiązków podatników prowadzących Podatkowa Księgę Przychodów i Rozchodów jest sporządzanie przynajmniej raz w roku spisu z natury, zwanego także remanentem. Obowiązek ten wynika z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia...