Alkohol w kosztach uzyskania przychodów?

Alkohol w kosztach uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodów odgrywają istotną rolę w rozliczeniach podatkowych dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże, nie wszystkie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Problematyczne okazuje się, czy do takich...
E-PIT także dla przedsiębiorców?

E-PIT także dla przedsiębiorców?

Rozliczanie PIT (czyli podatku dochodowego od osób fizycznych) w Polsce jest obowiązkiem podatkowym, który dotyczy wszystkich osób fizycznych, które osiągnęły dochody w danym roku podatkowym.. Rozliczenie PIT odbywa się corocznie i obejmuje okres od 1 stycznia do 31...
Na czym polega ryczałt?

Na czym polega ryczałt?

Ryczałt to forma opodatkowania, która polega na pobieraniu stałej, uprzednio ustalonej kwoty podatku lub opłaty bez względu na faktyczne przychody lub koszty osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego. Jest to prosty i uproszczony sposób opodatkowania, który ma na...