E-PIT także dla przedsiębiorców?

utworzone przez | lip 26, 2023 | 0 komentarzy

Rozliczanie PIT (czyli podatku dochodowego od osób fizycznych) w Polsce jest obowiązkiem podatkowym, który dotyczy wszystkich osób fizycznych, które osiągnęły dochody w danym roku podatkowym.. Rozliczenie PIT odbywa się corocznie i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Najczęściej termin rozliczenia podatku za poprzedni rok wypada do końca kwietnia następnego roku. Rozliczenie tego podatku możliwe jest także w formie elektronicznej, czyli przez tzw. e-pit. Czy będzie to możliwe oprócz osób fizycznych również dla przedsiębiorców?

E-PIT

E-PIT to elektroniczna wersja zeznania podatkowego PIT w Polsce. Jest to forma deklaracji podatkowej, którą płatnicy PIT muszą złożyć rocznie w urzędzie skarbowym, informując o swoich dochodach i wydatkach w danym roku podatkowym. E-PIT ułatwia proces składania zeznania podatkowego poprzez możliwość wypełnienia i przesłania dokumentu drogą elektroniczną. Termin składania E-PIT zależy od okresu rozliczeniowego i może mieć różne daty, zazwyczaj jednak jest to do 30 kwietnia każdego roku. Pamiętaj, że terminy te mogą ulec zmianie, więc warto śledzić aktualne informacje podatkowe.

E-PIT można wypełnić elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub za pośrednictwem aplikacji dostępnych na portalu podatkowym. Płatnicy podatku muszą dokładnie wprowadzić informacje dotyczące swoich dochodów, kosztów uzyskania przychodu, ulg podatkowych oraz innych aspektów mających wpływ na obliczenie podatku. Część tych danych jest także uzupełniana automatycznie przez system. W razie braku działania ze strony płatnika podatku, taki E-PIT wysyłany jest samoczynnie. Jeżeli podatnik uzna, że jego zeznanie podatkowe PIT jest poprawne, może je zaś po prostu zaakceptować i wysłać do urzędu skarbowego.

W Polsce e-pit także dla przedsiębiorców?

Do tej pory z E-PIT korzystały tylko osoby fizyczne. Zmiany w tym zakresie ma jednak przynieść nowelizacja ustawy o VAT i innych ustaw w ramach pakietu Slim VAT 3. Według zmian, usługa Twój e-PIT będzie dostępna również dla przedsiębiorców – zatem pojawi się w niej możliwość rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej. Zmiany dotyczą art. 21c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i art. 45cd ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tymi zmianami, dnia 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępni podatnikowi, z wyjątkiem podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowe, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W zakresie osób płacących podatek ryczałtowy wskazano, że podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 21 ustawy, jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem, czyli na zasadach dotychczasowych. Akceptacja w tym wypadku będzie zatem konieczna.

Związane jest to z tym, że obecnie organy podatkowe posiadają szereg informacji, które pozwalają na wypełnienie większości informacji w E-PIT także dla przedsiębiorców. Może to być także duże ułatwienie dla wielu osób prowadzących działalności. Możliwe będzie także dokonywanie zmian w elektronicznym rozliczeniu i wprowadzanie przez danego przedsiębiorcę odpowiednich korekt. Co więcej, usługa ta będzie dostępna także dla osób płacących podatek ryczałtowy.

Mimo tego, wiele osób przy prowadzeniu działalności korzysta z usług zewnętrznych (biur księgowych, rachunkowych), wobec czego może nie skorzystać w praktyce z takiej możliwości. Nadto, rozwiązanie to jest wprowadzane niejako obok zmian wynikających ze SLIM VAT 3, wobec czego do wielu osób może nie dotrzeć informacja na ten temat. W najbliższym czasie okaże się, czy ta zmiana zostanie uchwalona i czy przedsiębiorcy faktycznie będą korzystać z takiej możliwości dotyczącej składania deklaracji przez E-PIT.

Kontakt w zakresie e-pit i obsługi księgowej/rachunkowej

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

 

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!