Joga, pole dance i tenis w kosztach uzyskania przychodów firmy

utworzone przez | lip 19, 2023 | 0 komentarzy

Joga, pole dance i tenis w kosztach uzyskania przychodów firmy? Koszty uzyskania przychodów stanowią istotny element rozliczeń podatkowych dla firm w Polsce. Określają one wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia przychodów i mogą być odliczone od dochodu firmy, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania. Pojawia się pytanie – czy część kosztów związanych z działalnością firmy może być związana z prowadzeniem różnych aktywności, takich jak joga, pole dance i tenis?

Joga, pole dance i tenis w kosztach uzyskania przychodów firmy?

Na temat takich kosztów można przeczytać w piśmie z dnia 14 lutego 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie o sygnaturze akt 0111-KDIB1-3.4010.860.2022.2.JKU. W tej sprawie wnioskodawcą o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej była spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, zajmując się przede wszystkim rozwojem produktów dotyczących działalności marketingowej i reklamowej w Internecie. Pracownikami Spółki są zatem w przeważającej mierze informatycy/programiści. Pracownicy branży informatycznej, w tym również pracownicy Wnioskodawcy, są narażeni na szereg niekorzystnych dla ich zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami komputerowymi bez zmiany pozycji ciała.

Powyższe szkodliwe czynniki mają bezpośredni wpływ na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne pracowników, co z kolei przekłada się na spadek ich kreatywności, produktywności, wydajności w pracy, a tym samym pogarsza ich zdolność – z punktu widzenia Spółki jako pracodawcy – do świadczenia ww. usług, będących zasadniczym przedmiotem działalności Podatnika. Może to mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na osiągane przez Spółkę przychody, generowane przecież przez jej pracowników i zależne od ich kondycji fizycznej i psychicznej oraz wydajności w pracy.

Dlatego też Spółka, w ramach propagowania zdrowego stylu życia i dbałości o kulturę fizyczną osób w niej zatrudnionych, wdrożyła dla swoich pracowników szereg programów, mających na celu ich aktywizację fizyczną, obniżenie poziomu stresu, zachowanie dobrego stanu zdrowia – zarówno fizycznego jak i psychicznego. Do ww. zajęć sportowych zaliczyć należy następujące świadczenia pracownicze:  planowane zajęcia z jogi dla pracowników Spółki (wydatek na instruktora, zajęcia na miejscu, w siedzibie Wnioskodawcy);  wdrożone już zajęcia z „pole dance” dla pracowników Spółki (wydatek na instruktora, zajęcia na miejscu, w siedzibie Wnioskodawcy); wdrożone już zajęcia ze „stretchingu” (tj. gimnastyka polegająca na rozciąganiu ciała) dla pracowników Spółki (wydatek na instruktora, zajęcia na miejscu, w siedzibie Wnioskodawcy) oraz wdrożone już zajęcia z tenisa dla pracowników Spółki (wydatek osobno na instruktora, osobno na kort, poza siedzibą Wnioskodawcy).

Umożliwienie pracownikom korzystania z ww. zajęć powinno służyć zarówno samym pracownikom, jak również w sposób pośredni pracodawcy – zmniejszać ryzyko spadku kreatywności, produktywności, wydajności w pracy, a tym samym polepszać zdolność pracowników do świadczenia ww. usług, będących zasadniczym przedmiotem działalności gospodarczej Podatnika. Pytanie w tej sprawie brzmiało zaś czy w/w wydatki ponoszone na zakup dla pracowników Wnioskodawcy zajęć sportowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. jako tzw. koszty pośrednie?

Odpowiedź Dyrektora KIS

Dyrektor KIS w odpowiedzi na wniosek wskazał, że w jego ocenie stanowisko, które przedstawiła Spółka we wniosku jest prawidłowe. W przypadku prowadzenia działalności związanej z jogą, tenisem i pole dance, koszty mogą obejmować zatem  takie elementy jak: wynajem sali na zajęcia sportowe; wynagrodzenie instruktorów tych sportów, zakup mat i innych potrzebnych akcesoriów do zajęć; koszty promocji i reklamy; szkolenia i kursy doskonalące dla instruktorów. Wszystkie te koszty, które są niezbędne do prowadzenia działalności, mogą być zatem uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów firmy.

Warto pamiętać, że każda firma powinna prowadzić szczegółowe ewidencje kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Dokumenty takie jak faktury, umowy najmu, umowy z instruktorami i inne dowody wydatków powinny być zachowane i udokumentowane. Przedsiębiorca powinien również konsultować się z doradcą podatkowym lub biurem rachunkowym, aby upewnić się, że koszty związane z jogą, pole dance’em i tenisem są prawidłowo uznawane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Kontakt w zakresie kosztów uzyskania przychodów i obsługi księgowej/rachunkowej

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!