Szkolenie dla freelancera w kosztach podatkowych?

utworzone przez | sie 28, 2023 | 0 komentarzy

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na pracę jako freelancerzy, prowadząc własne firmy lub działalności gospodarcze. Właśnie dla takich osób istotne jest zrozumienie zagadnizwiązanych z kosztami podatkowymi, które mogą mieć znaczący wpływ na efektywność finansową ich działalności. Szkolenie w tym obszarze może dostarczyć niezbędnej wiedzy i umiejętności. Czy jednak takie wydatki poniesione przez firmę na szkolenia dla freelancera mogą zostać uznane jako koszty podatkowe?

Szkolenie dla freelancera

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w rozwój swoich pracowników, w tym również freelancerów, poprzez wysyłanie ich na szkolenia i kursy. Wprowadzanie takiej praktyki ma na celu nie tylko podniesienie kompetencji pracowników, ale również zwiększenie efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług. Pojawia się zatem pytanie – czy przedsiębiorstwa wliczają wydatki związane z wysłaniem freelancerów na szkolenia w koszty uzyskania przychodów?

W Polsce w ostatnim czasie spółka z sektora branży IT zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości zapewnienia freelancerom, współpracującym z jej przedsiębiorstwem, odpowiednich szkoleń. Te szkolenia miałyby obejmować zarówno szkolenia branżowe, jak i rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak skuteczna komunikacja, zarządzanie czasem, umiejętności negocjacyjne w biznesie, publiczne wystąpienia oraz autoprezentacja. Spółka argumentowała, że wydatki poniesione na te szkolenia służą osiągnięciu przychodów oraz zachowaniu źródła tych przychodów. W związku z tym, zgodnie z interpretacją spółki, takie wydatki powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Organ podatkowy podzielił stanowisko spółki, uznając je za słuszne.

Jak można zatem wliczyć zatem koszty szkoleń freelancera do wydatków firmowych? Po pierwsze, konieczne jest zachowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej szkolenia, w tym faktur, potwierdzeń udziału i innych dokumentów związanych z wydatkami. Po drugie, wydatki związane ze szkoleniami muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Po trzecie, szkolenia powinny mieć bezpośredni związek z prowadzoną przez freelancera działalnością gospodarczą. Muszą one wpływać na rozwój kompetencji związanych z danym obszarem działalności. Wtedy to w przypadku freelancerów, to przedsiębiorstwo, które korzysta z ich usług, może ponieść koszty szkolenia i wliczyć je w koszty uzyskania przychodów.

Wydatki na szkolenie w kosztach podatkowych

Dlaczego warto wysyłać pracowników, w tym freelancerów, na różnego rodzaju szkolenia jako firma? Przede wszystkim, wysyłanie freelancera na szkolenie przyczynia się do rozwoju jego umiejętności, co może przekładać się na wyższą jakość pracy i zwiększenie efektywności działania. Poza tym, poszerzenie kompetencji freelancerów poprzez szkolenia może wpłynąć na zwiększenie wartości oferowanych usług, co może przyciągnąć nowych klientów lub umocnić relacje z istniejącymi.

Nadto, w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, dostosowywanie się do nowych trendów i technologii jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Inwestycje w rozwój freelancerów mogą zaś zwiększyć ich zaangażowanie i motywację, co ma pozytywny wpływ na jakość pracy oraz retencję talentów. Wreszcie, niektórzy klienci mogą oczekiwać, że freelancerzy będą na bieżąco ze swoimi umiejętnościami i wiedzą, co czyni szkolenia niemal obowiązkowymi dla tych osób.

Wobec tego, zasadą jest, że spółka może rozliczyć w kosztach szkolenie dla freelancera Kursy podnoszące kompetencje współpracowników mają bowiem wpływ na przychody firmy, a Urząd Skarbowy w Polsce rozumie takie stanowisko. Wliczanie kosztów związanych z wysłaniem freelancerów na szkolenia do kosztów uzyskania przychodów ma wiele korzyści zarówno dla freelancerów, jak i dla przedsiębiorstw. Praktyka ta nie tylko podnosi jakość usług, ale również może przyczynić się do większej efektywności pracy i zwiększenia konkurencyjności. Jednak konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, aby wliczenie kosztów było zgodne z prawem.

Kontakt w zakresie podatków i obsługi księgowej/rachunkowej

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

 

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!