Jak rozliczyć obrót kryptowalutami w 2020 roku?

Z początkiem 2019 r. weszła w życie ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja wprowadza do ustawy z...

Mały ZUS plus – sprawdź, czy Ciebie też dotyczy

Mały ZUS plus – sprawdź, czy Ciebie też dotyczy

27.12.2019 podpisano nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu już od 01.02.2020 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania zwanego mały ZUS plus. Mały ZUS w styczniu 2020 Mały ZUS plus zaczyna obowiązywać z dniem 01.02.2020...

IP Box, czyli jak płacić 5% zamiast 19?

Wraz z zeszłoroczną nowelizacją ustaw podatkowych (na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) od 1...

Nowe zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych w 2019 roku

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić w 2019 roku zmiany w zakresie rozliczania leasingu. Zmiany będą obejmować przede wszystkim opłat dotyczących samochodu osobowego, wynikających z umowy leasingu tj. dzierżawy czy najmu,  w wysokości przekraczającej ich część...

Spis z natury na koniec 2018 roku

Jednym z podstawowych obowiązków podatników prowadzących Podatkowa Księgę Przychodów i Rozchodów jest sporządzanie przynajmniej raz w roku spisu z natury, zwanego także remanentem. Obowiązek ten wynika z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia...

Wybór optymalnej formy opodatkowania

Skala podatkowa (zasady ogólne), podatek liniowy, ryczałt czy karta podatkowa? Która forma opodatkowania jest najbardziej korzystna dla Twojej firmy? Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, musisz dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT. Wybór...