Jakie zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 roku?

utworzone przez | lip 10, 2023 | 0 komentarzy

Data 1 lipca 2023 roku stała się niezwykle istotna dla wielu zmian w Polsce, zarówno w prawie, jak i w podatkach. Od tego czasu w polskim systemie podatkowym doszło bowiem do szeregu zmian, który ma istotne znaczenie dla wielu po datników oraz przedsiębiorców w kraju. O jakich zmianach, które weszły w życie wraz z początkiem lipca 2023 roku warto zatem pamiętać?

Jakie zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 roku? SLIM VAT 3

Na początku warto wskazać, że polskie prawo podatkowe jest dynamiczne i podlega ciągłym zmianom w celu dostosowania się do nowych warunków i potrzeb gospodarczych. Jednym z ostatnich pakietów zmian wprowadzonych w polskim prawie podatkowym jest tzw. SLIM VAT 3 dotyczący podatku od towarów i usług. Pakiet SLIM VAT 3, będący zestawem zmian w polskim prawie podatkowym, został wprowadzony w życie właśnie w dniu 1 lipca 2023 roku.

Został on uchwalony w celu poprawy efektywności administracyjnej i walki z oszustwami podatkowymi. Ten pakiet zmian, skupiający się głównie na VAT, ma na celu także zwiększenie przejrzystości i skuteczności systemu podatkowego. Nowa ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu rozliczania podatku VAT. W ramach tej ustawy m.in. zwiększono limit wartości sprzedaży (z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro), poniżej którego podatnik zostaje uznany za małego podatnika. Dodatkowo, pozostałe zmiany dotyczą m.in. łatwiejszego fakturowania towarów zza granicy, nowego modelu wyliczania sankcji, wyższych kwot wolnych przy darowiznach oraz stawek podatku z najmu. Jest to jedna ze zmian, o których na pewno warto pamiętać.

Jakie inne zmiany?

Poza pakietem zmian w VAT, wraz z datą 1 lipca 2023 roku został wprowadzony także szereg innych zmian istotnych dla kwestii podatkowych. Od 1 lipca 2023 roku wzrosło bowiem także po raz drugi w tym roku minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu tego roku płaca minimalna zwiększy się z obecnych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z obecnych 22,80 zł do 23,50 zł.

W ostatnim czasie wzrosły także miesięczne limity dla działalności nierejestrowanej. Istotnym czynnikiem dla działalności nierejestrowanej jest bowiem granica miesięczna, której nie można przekroczyć w żadnym miesiącu, jeśli chce się kontynuować działalność w tej formie i uniknąć rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Od stycznia 2023 roku w Polsce działalność nierejestrowana miała ograniczenie dochodów wynoszące 1745 zł na miesiąc. Jednakże, dobra wiadomość jest taka, że w lipcu 2023 roku przepisy uległy zmianie wraz z wejściem w życie nowelizacji, która zwiększy limit dochodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej z 50% do 75% minimalnego wynagrodzenia. Wzrost minimalnej płacy do poziomu 3600 zł w lipcu 2023 roku oznacza, że granica miesięcznych zarobków, poniżej której rejestracja działalności nie jest wymagana, wyniesie aż 2700 zł. Taka wysoka suma przyciągnie prawdopodobnie wielu ludzi do podjęcia tego rodzaju działalności. Jest to także dobra wiadomość dla osób prowadzących już ten rodzaj działalności.

Innymi z wchodzących w życie zmian są wyższe kwoty wolne od podatku przy spadkach od darowiznach. Od 1 lipca 2023 roku wprowadzone będą nowe, ponad trzykrotnie wyższe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Będą one wynosić:

  1. Dla I grupy podatkowej – 36 120 zł.
  2. Dla II grupy podatkowej – 27 090 zł.
  3. Dla III grupy podatkowej – 18 060 zł.

Podsumowanie

Podsumowując, wraz z dniem 1 lipca 2023 roku w polskich podatkach doszło do szeregu zmian związanych m.in. z pakietem SLIM VAT-3, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wyższym limitem dla działalności nierejestrowanej oraz szeregiem innych kwestii. Oprócz nich, inne ze zmian dotyczą np. wzrostu preferencyjnych składek ZUS czy też wzrostu limitu przychodu dla małżonków wynajmujących prywatne nieruchomości. Warto zaznaczyć, że powyższe zmiany podatkowe mają na celu dostosowanie systemu podatkowego do zmieniających się potrzeb i warunków gospodarczych. Jest to istotne dla utrzymania stabilności budżetu państwa oraz wspierania rozwoju różnych sektorów gospodarki. Natomiast szczegółowa ocena wielu z nich będzie możliwa dopiero z perspektywy czasu.

Kontakt w zakresie zmian w podatkach w 2023 roku i obsługi księgowej/rachunkowej

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!