Dodatkowy podatek za zwrot składki zdrowotnej?

utworzone przez | lip 12, 2023 | 0 komentarzy

Składka zdrowotna to obowiązkowa opłata, którą płaci wielu z nas, aby korzystać z usług opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Składka ta jest ściągana na rzecz państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecna wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawa wymiaru składki to dochód osiągnięty przez płatnika w danym okresie, uwzględniający pewne odliczenia i limity ustalone przez przepisy.

Zwrot składki zdrowotnej

Niekiedy w praktyce dochodzi do sytuacji, w której nadpłacona składka zdrowotna następnie ulega częściowo zwrotowi dla osób, które uiszczały tę składkę. Według najnowszych danych, blisko 1,5 miliona przedsiębiorców w roku 2022 przekroczyło kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne i wobec tego, otrzyma z tego tytułu zwrot nadpłaconej sumy. Z tego powodu część z tych osób będzie zmuszona skorygować swoje rozliczenia podatkowe za poprzedni rok, wpłacając dodatkowy PIT oraz ponosząc koszty związane z odsetkami za opóźnienia. W zakresie tych kwestii odpowiednie zapytanie do Ministerstwa Finansów wystosowała ,,Rzeczypospolita”.

Podatek PIT z oprocentowaniem od zwrotu składki zdrowotnej?

W odpowiedzi Ministerstwo wskazało, iż Wskazana sytuacja może zatem prowadzić do pewnego paradoksu, w ramach którego osoby, które prawidłowo opłacały swoje składki zdrowotne w terminie, otrzymają ich częściowy zwrot, od którego będą musiały zapłacić dodatkowy podatek, mimo braku winy po ich stronie.

Opisywana sytuacja dotyczy głównie osoby prowadzące firmy, które to w poprzednim roku zdecydowały się na rozliczanie podatków w formie PIT liniowego i wówczas zaliczali składkę zdrowotna na koszty podatkowe. Limit w tym przypadku wynosił 8700 zł. Wówczas po otrzymaniu przez nich zwrotu z tytułu składki zdrowotnej, przedsiębiorcy ci będą musieli pomniejszyć swoje koszty, co jest dla nich niekorzystnym rozwiązaniem. Przedsiębiorca, który zmuszony będzie wówczas bowiem do zmniejszenia kosztów, w rozliczeniu za 2022 rok uzyska większy dochód, a co za tym idzie konieczna będzie zapłata przez niego podatku w wyższej kwocie na rzecz urzędu skarbowego.

Problematyczna w tym przypadku okazuje się także kwestia odsetek. Zgodnie bowiem z polskimi przepisami podatkowymi, jeżeli w korekcie zeznania za poprzedni rok podatek zostaje określony w wyższej kwocie, to wówczas przedsiębiorca musi jak najszybciej nie tylko dopłacić wskazaną różnicę w podatku, ale także zapłacić z tego tytułu odsetki za zwłokę. Prowadzi to do swoistego absurdu, kiedy przedsiębiorca nie działał w sposób zawiniony i prawidłowo opłacał w terminie składki, a ponosi tego negatywne konsekwencje finansowe.

W polskim systemie prawnym brakuje także regulacji, które pozwalałyby na przykład na zwolnienie z odsetek z tego powodu, że dopłata powstała bez winy podatnika, wobec czego odsetki także należą się fiskusowi. Wskazane kwoty nie będą jednak zbyt wygórowane, bowiem ulga podatkowa, którą należy oddać z uwagi na korektę kosztów także posiada swoje limity, a odsetek nie zapłacimy w sytuacji, kiedy są one niższe aniżeli 8 zł i 70 gr. Mimo jednak dopłat w niedużych kwotach, wiele osób zadaje sobie pytania dotyczące sprawiedliwości takiego rozwiązania. Takie regulacje powodują także konieczność dokonywania ponownego rozliczenia, poświęcenia na to czasu albo zapłacenia podmiotom zewnętrznym za dokonanie takich czynności na swoją rzecz.

Wreszcie, jak wskazuje MF, również przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku korzystali z podatku liniowego, uwzględniali składkę zdrowotną jako koszt podatkowy, a w roku 2023 zakończyli działalność, także muszą skorygować swoje zeznanie podatkowe za rok 2022. Oznacza to, że jeśli ta korekta spowoduje wyższy podatek, to oni także będą zobowiązani do uiszczenia różnicy wraz z odsetkami za opóźnienie.

Podsumowanie

Reasumując, z uwagi na szybkie uchwalanie regulacji w zakresie Polskiego Ładu oraz brak przewidzenia przez ustawodawcy sytuacji, w której konieczny będzie w kolejnym roku częściowy zwrot składki zdrowotnej, doszło do sytuacji, w której jeśli otrzymasz zwrot składki zdrowotnej, to istnieje konieczność zapłaty dodatkowego podatku na rzecz organów skarbowych. Niektórzy przedsiębiorcy, którzy zapłacili wyższą składkę zdrowotną, będą niestety zobowiązani do dopłaty podatku dochodowego wraz z odsetkami.

Kontakt w zakresie składki zdrowotnej i obsługi księgowej/rachunkowej

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!