ZUS dla nowych firm 2018

utworzone przez | kwi 18, 2018 | 0 komentarzy

ZUS dla nowych firm w 2018 roku

ZUS dla nowych firm od marca 2018 nie tylko ulga, ale również nieco biurokracji. Ulga na start to zmiana, jaka wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku i oznacza po prostu niższe składki ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Skorzystanie z tego rozwiązania jest dla przedsiębiorcy dobrowolne, a zatem może, ale nie musi z niego skorzystać. Zwolnienie z opłacania składek dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne, zatem składkę zdrowotną należy opłacać.

W 2018 roku składka zdrowotna wynosi 319,94 zł, w dodatku w większej części jest odliczana od podatku, realny koszt jest więc dużo niższy.

Ale czy każdy może skorzystać z ulgi na start?

Komu przysługuje ulga?

W art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców określone zostały warunki do zastosowania ulgi na start w następujący sposób:

„Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.”

Ze skorzystania z ulgi na start wykluczone są więc osoby, które:

  •  prowadzą działalność w formie spółki (nie dotyczy wspólników spółki cywilnej),
  •  prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą,
  •  wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, z którym w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym łączył ich stosunek pracy, w ramach którego wykonywano czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Warunki do zastosowania ulgi na start są więc analogiczne do tych, które regulują prawo do obniżonego ZUS przez pierwsze dwa lata działalności. Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat prowadziłeś firmę lub chcesz wystawiać faktury firmie, w której niedawno pracowałeś na etacie – ulga Ci nie przysługuje.

Przykład 1

Pan Marek prowadził działalność gospodarczą, którą zamknął w 2010 roku i wyjechał za granicę. Ostatnio wrócił z zagranicy i 1 maja 2018 roku zamierza ponownie otworzyć działalność gospodarczą i skorzystać z ulgi na start. Czy ma do tego prawo?

Odpowiedź

Pan Marek może skorzystać z ulgi na start, ponieważ jest osobą fizyczną, a od ostatniej działalności upłynęło ponad 60 miesięcy i działalność nie będzie wykonywana na rzecz byłego pracodawcy.

Przykład 2

Pani Anna jest pracownikiem salonu sprzedaży. Zaproponowano jej przejście na samozatrudnienie i rozliczanie się na podstawie faktury. Pani Anna zastanawia się, czy może skorzystać z ulgi na start, jeśli poczeka z otwarciem działalności do 30 kwietnia 2018 roku.

Odpowiedź

Pani Anna nie ma prawa do skorzystania z ulgi na start, ponieważ działalność będzie wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, a zakres czynności będzie tożsamy z zakresem obowiązków, wynikających z umowy o pracę.

Jak liczyć długość ulgi na start?

Ulga na start przysługuje przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej i zgłoszenia do ZUS – zazwyczaj te daty są tożsame. Jak liczyć 6 miesięcy ulgi na start jako pełne miesiące czy dni kalendarzowe? Do tej pory nie ma jasnych uregulowań w ustawie, jednak 12 kwietnia ZUS opublikował na swojej stronie internetowej oficjalny komunikat, że do ulgi na start stosujemy pełne miesiące, podobnie jak przy liczeniu prawa do obniżonego ZUS.

Przykład 1

Pan Jan otworzył, działalność gospodarczą 2 maja 2018 roku. Tego dnia dokonał jednocześnie zgłoszenia do ZUS, deklarując chęć korzystania z ulgi na start. Do kiedy będzie miał do niej prawo?

Odpowiedź

Pan Jan będzie miał prawo do ulgi aż do 30 listopada 2018 roku, bo wtedy upłynie pełne 6 miesięcy. Z dniem 1 grudnia powinien więc dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA i ponownie zarejestrować się z tym samym dniem na druku ZUS ZUA do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Od tego czasu przysługuje mu również dwuletnie prawo do obniżonego ZUS.

Przykład 2

Pani Marta otworzyła działalność z dniem 1 lipca 2018 roku. Do kiedy będzie mogła płacić wyłącznie składkę zdrowotną?

Odpowiedź

Pani Marta będzie miała prawo do ulgi do 31 grudnia 2018 roku, ponieważ pierwszy pełny miesiąc jest jednocześnie pierwszym miesiącem ulgi. Korzystnie jest więc otworzenie działalności z innym dniem niż pierwszy dzień miesiąca, bo nabywamy wydłużone prawo do ulgi.

Jak zadeklarować w ZUS chęć do skorzystania z ulgi na start?

Przedsiębiorca, chcący skorzystać z ulgi na start, musi dokonać zgłoszenia siebie jako ubezpieczonego w ZUS na druku ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia założenia działalności. Na formularzu należy wpisać kod tytułu ubezpieczenia. W tej sytuacji będzie miał zastosowanie kod 05 40 XX.

Czy warto korzystać z ulgi?

Wprowadzenie ulgi na start z pewnością pozytywnie wpłynie na ilość nowych firm na rynku, jak również może przedłużyć ich „żywotność”. Umożliwi poczynienie sporych oszczędności, które mogą wpłynąć na zachowanie płynności finansowej lub przeznaczenie środków na dodatkowe inwestycje.

Mimo to warto sobie przeliczyć faktyczne oszczędności i wziąć pod uwagę fakt, że korzystając z ulgi nie jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego. Wiąże się to więc z brakiem gromadzenia środków na naszych kontach emerytalnych, brakiem możliwości pójścia na zwolnienie lekarskie czy odmową prawa do odszkodowania w razie wypadku. Ulga na start jest jedynie alternatywą do standardowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, ale na pewno stanowi dobrą wiadomość dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!