Tarcza 9.0 już w zasięgu ręki

utworzone przez | kwi 18, 2021 | 0 komentarzy

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców – to wszystko przewiduje nowelizacja rozporządzenia przyjęta w piątek przez Radę Ministrów. Pomoc kierowana do firm szczególnie mocno dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi. Oprócz dotychczasowych branż, na wsparcie mogą liczyć kolejne, m.in. salony kosmetyczne czy fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych. Wnioski o pomoc będą mogli składać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą wg określonego w rozporządzeniu PKD. Niestety nadal jednak decydującym jest przeważający kod PKD według rejestru REGON.

O jakie instrumenty pomocowe chodzi?

Nowelizacja z 16 kwietnia 2021 r., zwana Tarczą 9.0 przewiduje cztery formy pomocy.

1. Świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie w wysokości 2080 zł, w zależności od przeważającego kodu PKD na dzień 31.03.2021 r. jest przyznawane jeden lub więcej razy; dla osób nieposiadających innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Okres porównawczy: przysługuje, jeśli przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku jest o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.”;

Na podstawie niniejszego rozporządzenia świadczenie przysługuje:

1) jednokrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 tj. wg kodu PKD 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z),

2) maksymalnie dwukrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 47.71.Z, 47.72.Z;

3) maksymalnie czterokrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 91.02.Z

4) maksymalnie pięciokrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

 2. Dotacja do 5 tys. zł – dostępna dla mikro- i małych przedsiębiorców, przyznawana przez Powiatowe Urzędy Pracy; w zależności od kodu PKD przeważającej działalności gospodarczej na dzień 31.03.2021 r. firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Okres porównawczy: przysługuje, jeśli przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja może być udzielona:

1) jednokrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

2) dwukrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;

3) trzykrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 47.71.Z, 47.72.Z;

4) czterokrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 91.02.Z;

5) pięciokrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

3. Dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia są wypłacane w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

Okres porównawczy: przysługuje, jeśli przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

4. Zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; kod PKD badamy na dzień 31.03.2021 r.; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

Okres porównawczy (dla marca i kwietnia): przysługuje, jeśli przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r..

Przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD:

1) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

2) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać pomoc?

Aby otrzymać wsparcie trzeba:

  • prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r.,
  • wykazać 40 proc. spadek przychodów – chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od formy wsparcia – w jednym z trzech, dwóch lub w miesiącu  poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Od kiedy można składać wnioski?

Nowelizacja w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 r., natomiast te dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia z ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

UWAGA! Pełna lista branż objętych wsparciem w ramach Tarcz branżowych opublikowana jest na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tarcza-branzowa

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!