PPK – rewolucja dla firm zatrudniających pracowników

utworzone przez | sty 7, 2021 | 0 komentarzy

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to jeden z pomysłów rządu, dzięki któremu docelowo ma zostać zabezpieczona przyszła emerytura pracowników. Jak wiadomo, w Polsce występuje problem z demografią i wypłatą emerytur, stąd powstał pomysł na „dodatkową emeryturę” , która teoretycznie ma nas zabezpieczyć w przyszłości. Wpłaty do PPK będą głównie finansowane przez pracodawcę oraz pracownika. Niewielką kwotę dokłada również skarb Państwa. Pracownik uczestniczący w PPK będzie miał potrącane ze swojej pensji brutto 2% wynagrodzenia obowiązkowo z możliwością rozszerzenia o kolejne 2%. Pracodawca dokłada obowiązkowe 1,5% wynagrodzenia z możliwością dopłaty 2,5%. Skarb Państwa oferuje 250 zł dopłaty powitalnej oraz co rok dodatkowe 240 zł.

Dla kogo PPK?

Wdrożenie PPK jest obowiązkowe dla umów o pracę oraz umów zleceń (o ile podlegają pod ubezpieczenia społeczne).

Czy mnie to dotyczy?

Tak. Od 1 stycznia wszystkie firmy zatrudniające pracowników muszą wdrożyć PPK. Państwo, jako pracodawcy mają obowiązek poinformowania swoich pracowników o możliwości przystąpienia do PPK. Jeśli będą oni chcieli zrezygnować z uczestnictwa w programie, muszą złożyć Państwu odpowiednie oświadczenie.

W przypadku, gdy wszyscy pracownicy złożą stosowne rezygnacje nie będzie trzeba zawierać żadnych umów z instytucjami współpracującymi i prowadzącymi PPK.

Ile kosztuje przystąpienie do PPK?

Koszt zatrudnienia bez PPK:

 • minimalna płaca 2021 roku to: 2 800 zł brutto
 • wynagrodzenie „na rękę” dla pracownika: około 2 060 zł
 • całkowity koszt pracodawcy: 3 370 zł

Koszt zatrudnienia z PPK:

Jeśli Państwa pracownicy nie zrezygnują z uczestnictwa w PPK to przy założeniu, że będą odprowadzane wszystkie obowiązkowe wpłaty:

 • wynagrodzenie „na rękę” dla pracownika: około 2 000 zł
 • całkowity koszt pracodawcy: 3 415 zł

Skąd te różnice w kwotach?

Pracodawca dokłada z własnej kieszeni około 42 zł. Pracownikowi zostaje potrącone 56 zł. Część finansowana przez pracodawcę staje się przychodem pracownika. W ten sposób koszt zatrudnienia pracownika wzrasta o około 50 zł. Oczywiście kwoty mają charakter zbliżony i w rzeczywistości mogą się nieco różnić.

Jak wdrożyć PPK?

Celem powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych jest wspieranie osób zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na cele emerytalne. PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej Pracodawców, Pracowników oraz Państwa.To sposób na podniesienie atrakcyjności polskiego rynku pracy, nowe narzędzie motywowania Pracowników, a – co równie istotne – gromadzone oszczędności wzmocnią bazę finansowania przedsiębiorstw i inwestycji w Polsce.

 1. Przygotuj się do wprowadzenia PPK. Pracownik może zwrócić się do Ciebie z prośbą o informacje dotyczące PPK. Wszelkie informacje znajdziesz m.in. na portalu PPK www.mojePPK.pl. Zapoznaj się z nimi i przygotuj informacje o PPK dla swoich Pracowników.
 2. Wybierz instytucję finansową zarządzającą środkami. W porozumieniu z Pracownikami wybierasz instytucję finansową, która będzie gromadziła i inwestowała środki. Wybierając instytucję obsługującą PPK, trzeba kierować się m.in. doświadczeniem, dotychczasowymi wynikami w zarządzaniu i proponowanymi kosztami.
 3. Podpisz umowy. Z wybraną instytucją finansową podpisz umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Zrób to w terminach, które zostały dla Ciebie przewidziane w ustawie (zależne od liczby osób zatrudnionych). Stan zatrudnienia należy weryfikować na określone ustawą daty.
 4. Wprowadź PPK. Przygotuj się do wykonywania obowiązków związanych z PPK, m.in. do terminowego odprowadzania wpłat oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji; wcześniej zadbaj o wprowadzenie zmian do oprogramowania kadrowo-księgowego do obsługi PPK. Obsługa programu PPK będzie się wiązała dla Ciebie z obowiązkami informacyjnymi wobec Pracowników oraz wobec instytucji finansowej.
 5. Powiększaj oszczędności. Naliczaj wpłaty do PPK i przekazuj je do wybranej instytucji finansowej. Dopłaty ze strony Państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Wpłat do PPK dokonujesz co miesiąc po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK. Pamiętaj, uczestnicy PPK mogą podjąć decyzję o zmianie wysokości wpłat dodatkowych, mogą też zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK.

Co mogę zyskać przystępując do PPK?

1. PRACOWNIK:

 • proste i wygodne oszczędzanie na przyszłość (środki w pełni prywatne i dziedziczone)
 • zachęcam do skorzystania z kalkulatora korzyści pracownika na stornie: mojeppk.pl
 • do każdej wpłaconej złotówki dokłada się Pracodawca
 • 250 zł na start i 240 zł dopłaty rocznej od Państwa

2. PRACODAWCA:

 • dodatkowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, oparte na możliwości finansowania im wpłat do PPK aż do 4% wynagrodzenia, a tym samym podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy
 • wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu
 • wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS

Jaki jest ostateczny termin na formalności?

1. Jeśli pracownik chce zrezygnować – w styczniu 2021 musi podpisać deklarację rezygnacji. I koniec – nie ma żadnych dodatkowych formalności.

2. Jeśli pracownik chce przystąpić do PPK to pierwszy krok – firma musi podpisać umowę z instytucją zarządzającą. Terminy na zawarcie umów:

 • umowa o zarządzanie PPK najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.
 • umowa o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Następnie należy przygotować się do wykonywania obowiązków związanych z PPK (terminowe odprowadzanie wpłat oraz prowadzenie i archiwizacja dokumentacji).

Istnieje możliwość przeszkolenia pracowników o PPK – jest to w ofercie instytucji zarządzającej PPK. Wybór instytucji należy do Państwa. Więcej i bardziej szczegółowe informacje: www.mojeppk.pl

UWAGA!!

Co do zasady złożenie przez wszystkich pracowników oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie zwalnia z obowiązku wprowadzenia PPK. PPK oparte jest bowiem na zasadzie przymusowości dla pracodawców oraz dobrowolności dla pracowników. Pracownik może zatem w każdym momencie tak zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak i przystąpić do PPK. Aby pracownik miał realną możliwość ponownego przystąpienia do PPK konieczne jest zatem, aby pracodawca wprowadził PPK (zawarł umowę o zarządzanie PPK). W przypadku, w którym u danego pracodawcy wszyscy pracownicy zrezygnują z uczestnictwa w PPK, na pracodawcy nie będą ciążyć obowiązki związane z odprowadzaniem składek. Pracodawcy nie powinni jednak zapominać, że w dalszym ciągu będą ciążyć na nich pozostałe obowiązki wynikające z ustawy o PPK np. wymóg informowania nowych pracowników, którzy uczestniczyli w PPK u poprzedniego pracodawcy, o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową (tj. transfer środków z PPK poprzedniego pracodawcy do PPK nowego pracodawcy), chyba że pracownik sprzeciwi się tej wypłacie. Rezygnacja przez wszystkich pracowników z PPK zwalnia natomiast czasowo z obowiązku wprowadzenia PPK mikroprzedsiębiorców, tj. podmiotów, które w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągały roczny obrót netto poniżej 2 mln EUR.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!