Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

utworzone przez | lip 28, 2022 | 0 komentarzy

“Są pieniądze do zgarnięcia!” Tylko jak po nie sięgnąć? Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej to bardzo gorący temat. Chcesz poznać szczegóły i dowiedzieć się więcej? Zapraszamy!

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a unijne dotacje

Unia Europejska współfinansuje liczne projekty i programy, stosując przy tym surowe zasady, które zapewniają ścisłą kontrolę nad wydatkowaniem funduszy w przejrzysty i odpowiedzialny sposób. Dotacje unijne stanowią formę wsparcia finansowego, które udzielane jest przedsiębiorcom z całej Unii Europejskiej, również tym, którzy dopiero rozpoczynają swoje kroki w biznesie. Pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć to uzyskanie informacji, jak dystrybuowane są dotacje unijne na rozpoczęcie działalności w Twoim regionie, czyli sprawdzić listę naborów oferujących dotacje. Każdy projekt określa:
  • Cel dotacji
  • Jej maksymalny poziom
  • Sposób, w jaki środki mogą zostać spożytkowane
  • Kryteria wyboru, które muszą być przez Ciebie spełnione.
Jeżeli udało Ci się znaleźć otwarty nabór na interesującą Cię dotację unijną możesz składać wniosek.

Dotacje z Unii – jak napisać wniosek i co musi zawierać?

Najważniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić na samym początku to uzyskanie informacji o wszystkich szczegółach i dokładnych terminach składania wniosku, o niezbędnych załącznikach oraz sposobie dostarczania całej dokumentacji. Najpierw wypełnia się formularz zgłoszeniowy, w którym przedstawiamy swój profil odpowiadając na pytania o wykształcenie, sytuację materialną i wszystkie pozostałe kwestie, istotne dla projektu. Teraz można przejść do części właściwej – pisania wniosku. Najbardziej istotną jego częścią jest biznesplan. To on w głównej mierze decyduje o kwalifikacji, bądź odrzuceniu Twojego wniosku. Tak jak z poprzednimi etapami mogłeś poradzić sobie sam, tak właśnie tu nieodzowna jest nasza pomoc. Gdy biznesplan jest już gotowy należy wypełnić jeszcze wniosek o dofinansowanie działalności, w którym zamieszcza się wszelkie istotne dane o Twoim biznesie i szczegółowy jego opis.

Gdzie składać wnioski o dotacje unijne?

Wszystko uzależnione jest od tego, kto był organizatorem konkursu, w którym wziąłeś udział. Firmy/fundacje, które wygrały konkurs na wnioski o dotacje z UE ogłaszane są przez Wojewódzki Urząd Pracy. Tu znajdziesz wykaz WUP w całej Polsce. https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu Pamiętaj, że kryteria jakie trzeba spełnić, żeby wziąć udział w danym projekcie mogą się różnić na terenie naszego kraju. Gdy już masz gotowy i skonsultowany wniosek, składasz go wraz ze wszystkimi załącznikami i czekasz na Komisję Oceny Wniosków.

Czy dotacje unijne są zwrotne?

Nie. Dotacja stanowi nieodpłatną i bezzwrotną pomoc finansową udzielaną przedsiębiorcom na realizację ich celów biznesowych w formie uznaniowej. Aby Twój wniosek był dobry i nie został odrzucony na żadnym z etapów warto powierzyć przygotowanie go doświadczonej firmie doradczej. Biuro doradców Prospect oferuje pomoc na wszystkich etapach pozyskania dofinansowania unijnego, przeprowadzenia niezbędnych analiz, dopracowania pomysłu i wreszcie przygotowania i złożenia wniosku. Zapraszamy do współpracy!
Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!