Tarcza 2.0 podpisana

utworzone przez | kwi 19, 2020 | 0 komentarzy

W piątek 17.04.2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą wersję ustawy antykryzysowej, zwaną Tarczą 2.0. Chciałabym w pigułce przedsatawić najważniejsze możliwości wsparcia dla Przedsiębiorców, dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa.

Świadczenie postojowe z ZUS 2080 zł 

 • jest obecnie dostępne bez względu na limit przychodów przedsiębiorcy;
 • wystarczy spadek obrotów o 15% np. kwiecień do marca;
 • może zostać przyznane nie więcej niż trzykrotnie, nie wcześniej niż w miesiącu kolejnym od wypłaty pierwszego;
 • drugie i trzecie będzie przyznane na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, że sytuacja materialna wykazana nie uległa poprawie. Wnioskować kolejny raz można dopiero w następnym miesiącu.
 • świadczenie postojowe dla m.in. zleceniobiorców – umowy zawarte przed 1.04.2020 r., przy działalności dalej pozostała data prowadzenia przed 1.02.2020 r.

Pożyczka z PUP do 5000 zł

 • jest dostępna obecnie także dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników;
 • udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów działalności;
 • podlega umorzeniu na wniosek pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki; umorzenie dokonywane jest na wniosek, składany po 3 miesiącach od daty przyznania pożyczki.
 • przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów związanych z realizacją umowy (proszę zapoznać się z zapisami umowy);
 • umorzona pożyczka jest zwolniona z PIT;
 • wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy wg siedziby działalności firmy. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (przy wykorzystaniu epaup, podpisu kwalifikowanego):

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Zwolnienie ZUS

 • wbrew zapowiedziom mediów nie został zniesiony limit dla przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie. 
 • zwolnienie z ZUS przysługuje tym, którzy nie zalegają z płatnościami do ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r., ale obecne wytyczne są takie, że wykluczają zaległości dłuższe niż 12 miesięcy – proponuję w sytuacjach wątpliwych mimo wszystko składać wnioski.
 • ze zwolnienia z opłaty składek za okres marzec-maj 2020 mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020, których przychód (w rozumieniu PIT bez podatku VAT) uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie przekroczył 15681 zł. 
 • zgodnie z aktualną na ten moment, tj. 19.04.2020 r. interpretacją ZUS ze zwolnienia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy do 31 marca 2020 korzystali z ulgi na start.

Na moment uchwalenia Tarczy 1.0 ZUS twierdził, że również osoby na uldze na start mogą korzystać ze zwolnienia, podejście w miarę upływu czasu bardzo się zmieniało, aż ostatecznie rzecznik ZUS ogłosił, że osoby korzystające z ulgi na start w świetle ustawy o SUS nie są przedsiębiorcami i dlatego ze zwolnienia nie skorzystają.

 • DLA ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW: rozszerzony został zakres zwolnienia ZUS o płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek także po 1 lutego 2020 tj. zgłoszenie 01-29 lutego 2020 badamy liczbę ubezpieczonych na dzień 31 marca 2020, zgłoszenie 01-31 marca 2020  badamy liczbę ubezpieczonych na dzień 30 kwietnia 2020;
 • przedsiębiorcy, którzy pospieszyli się z zapłatą składek za marzec mogą na mocy nowych przepisów wystąpić o zwrot nadpłaconych składek.
 • Możliwość umorzenia 50% nieopłaconych składek ZUS dla firm zatrudniających na dzień 29.02.2020 do 49 pracowników (osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych), w okresie od marca do maja 2020 – dotyczy również przedszkoli niepublicznych!
  Do liczby osób ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.
  ????????????
  UWAGA! Opłacone już składki również podlegają umorzeniu! Wystarczy złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS, a zapłacone już składki w wysokości 50% stanowić będą nadpłatę podlegającą zwrotowi.

Tarcza finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników. Program „Tarcza Finansowa PFR” dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których listę dostępna będzie niebawem niebawem. Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Środki są bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

wymagany jest spadek obrotów o minimum 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

–  przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

– przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

– dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników (Tarcza Finansowa dla Mikrofirm), dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników (Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm) i na koniec Tarcza Finansowa Dla Dużych Firm (powyżej 250 osób)

Na koniec chciałabym dodać, ze warto zaglądać na strony swoich urzędów pracy i sprawdzać informacje o wsparciach. W części urzędów dostępne jest świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.

W razie pytań zapraszamy do kntaktu z naszym Biurem.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!