Rewolucja w oznaczaniu faktur dla Vatowców – ważne zmiany, wysokie kary od 01.10.2020

utworzone przez | wrz 14, 2020 | 0 komentarzy

Drogi Przedsiębiorco,

proszę o uważne przeczytanie tego wpisu, jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT – przed nami rewolucja w oznaczaniu faktur i raportowaniu do Urzędu, połączona niestety z wysokimi karami za błędy, zwanymi niechlubnie „500 minus”. ????

1.10.2020 roku pojawi się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji.

Nakłada to na Ciebie Drogi Przedsiębiorco obowiązek informowania nas Księgowych o symbolach towarów i usług, które sprzedajesz oraz procedur, które stosujesz.

Saldeo już po 20 września udostępni odpowiednią aktualizację modułu do wystawiania faktur sprzedaży, abyśmy mogli wywiązać się z powyższego obowiązku. Klientów, którzy nie korzystają z Saldeo, a z zewnętrznych programów do fakturowania, prosimy o sprawdzenie, czy dany program ma w planach aktualizację o kody GTU. Temat wydaje się skomplikowany, ale wspólnie sobie z nim poradzimy. ????

KODY GTU, które wpisujemy na fakturze, jeśli sprzedajemy niżej wymienione towary:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa)
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85
 • GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10 (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży)
 • GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne
 • GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty (usług budowlanych nie oznaczamy kodem! Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe, zarządcze, marketingowe, szkoleniowe (np. usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU – w załączniku rozwinięte opisy usług)
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży)

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.

SYMBOLE PROCEDURY, które wpisujemy na swojej fakturze sprzedaży:

 • SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajesz towary za granicę dla osób prywatnych)
 • EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS, czyli sprzedaż wybranych usług dla osób prywatnych za granicę)
 • TP powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (to szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, żonę, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę, albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o. o.!!)
 • TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy,
 • TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy,
 • MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
 • MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
 • I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
 • B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
 • MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznaczamy tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie “dla wygody i na wszelki wypadek).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi kodami GTU

 

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!