Split Payment, czyli co warto wiedzieć o podzielonej płatności?

utworzone przez | lip 12, 2018 | 0 komentarzy

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności – co oznacza i kogo dotyczy? Od kiedy obowiązuje? Jakie obowiązki nakłada na podatników VAT? Na te pytania warto poznać odpowiedź.

Czym jest mechanizm Split Payment?

Podzielona płatność została wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku i oznacza nic innego, jak rozdzielenie płatności za fakturę na dwa odrębne konta rozliczeniowe. Pierwszym z nim jest rachunek firmowy przedsiębiorcy, a drugim wydzielone przez bank subkonto VAT. Jak wynika z art. 108a ust. 1 wspomnianej wcześniej ustawy, ze Split Payment mogą korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę przelewową z wykazaną kwotą podatku VAT. Przy dokonywaniu płatności za taką fakturę mogą zdecydować, czy skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Jeśli nabywca się na to zdecyduje – kwota netto faktury wpłynie na podstawowy rachunek rozliczeniowy, a kwota VAT automatycznie trafi na konto VAT.

Czy Split Payment jest obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT?

Ustawa wskazuje na dobrowolność stosowania Split Payment przez nabywców. Jak już wspomniano, decyzja o tym, czy skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności, należy wyłącznie do nabywcy towarów lub usług. Przepisy przewidują szereg zachęt dla podatników stosujących mechanizm split payment m.in. zmniejszenie kwoty podatku VAT do zapłaty na rzecz Urzędu, brak odpowiedzialności solidarnej, brak możliwości zastosowania przez Urząd podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku VAT (jeśli min. 95% faktur opłacono przy zastosowaniu mechanizmu). Co równie istotne, mechanizm podzielonej płatności może zostać zastosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma – firma). Split Payment nie ma więc zastosowania w transakcjach B2C (firma – osoba prywatna).

Jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT?

Dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT niestety jest ograniczony. Dostawca może bowiem wykorzystać te środki na poczet kolejnych transakcji w ramach split payment. Innymi słowy, środki z rachunku VAT, mogą trafić na inny rachunek VAT. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że nie ma możliwości zapłacenia faktury gotówkowej przy zastosowaniu mechanizmu czy zmniejszenia nadwyżki VAT przy opłaceniu należności za fakturę kartą płatniczą (faktury paliwowe, faktury za zakupy u pośredników typu Allegro), co może mieć wpływ na zmniejszenie płynności finansowej przedsiębiorcy. Istnieje jednak możliwość transferu części tych środków na konto przedsiębiorcy, ale wyłącznie za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego. Można także wykorzystać te pieniądze na poczet zobowiązań związanych z zapłatą VAT do urzędu skarbowego.

Wady i zalety Split Payment

Do głównych zalet wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności należą:
• możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej,
• brak dodatkowego zobowiązania podatkowego,
• bonus za zapłatę przed terminem,
• możliwość otrzymania przyspieszonego zwrotu VAT,
• możliwość wprowadzenia odpowiednich wymogów do polityki zarządzania ryzykiem podatkowym.

A jakie są główne wady Split Payment?
• większa ilość danych w komunikacie przelewu,
• ograniczony dostęp do środków na rachunku VAT,
• konieczność prowadzenia dodatkowych rozrachunków,
• wymagana zgoda naczelnika US na przelew środków z rachunku VAT na konto firmowe.

Mechanizm podzielonej płatności stanowi zupełnie nową regulację w polskim systemie podatkowym, stąd też nadal rodzi mnóstwo pytań i odpowiedzi. Stosowanie Split Payment jest korzystne dla nabywcy, dlatego w niedługim czasie z pewnością stanie się powszechnie stosowaną procedurą – warto już teraz przygotować się na „podzielony przelew”. Jeśli masz pytania dotyczące podzielonej płatności – odezwij się w komentarzu, na funpage lub zadzwoń do nas. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!