Rozliczenie pit wspólnie z małżonkiem – zysk czy strata?

utworzone przez | lut 14, 2023 | 0 komentarzy

Jedną z najprostszych i jednocześnie najefektywniejszych metod na to, aby płacić mniejszy podatek od sumy swoich dochodów uzyskanych w ciągu roku jest skorzystanie ze wspólnego rozliczenia małżonków. Metoda ta powoduje, że do celów podatkowych ustala się najpierw sumę dochodów obojga partnerów, która następnie jest dzielona przez dwa. Powoduje to równomierne opodatkowanie obje płatników, dzięki czemu żaden z nich nie trafia do wyższego progu podatkowego. Co jeszcze daje rozliczenie PIT z małżonkiem? Jak skorzystać ze wspólnego opodatkowania po wprowadzeniu Polskiego Ładu i ile można zyskać ze wspólnego rocznego zeznania podatkowego?

Co daje rozliczenie PIT z małżonkiem?

Wspólne rozliczenie osób fizycznych będących w związku małżeńskim jest zazwyczaj korzystniejsze niż to ma miejsce w przypadku rozliczenia indywidualnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w określonych sytuacjach, małżonkowie mogą płacić niższy podatek. Szczególne korzyści odczuwają małżeństwa, gdy jeden z partnerów nie uzyskiwał żadnych dochodów lub jego dochody były niskie, a dochody drugiego małżonka bardzo wysokie.

Jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem po wprowadzeniu Polskiego Ładu 2022?

Aby można było skorzystać ze wspólnego zeznania podatkowego, małżeństwo musi spełnić kilka warunków:

 • pozostawać w ustroju wspólności majątkowej,
 • zaznaczyć odpowiednie pole deklaracji PIT, że za dany rok podatkowy małżonkowie opodatkowują się wspólnie,
 • zawarcie związku małżeńskiego przed końcem 2022 roku,
 • nie korzystać z opodatkowania liniowego, ryczałtem (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową, podatkiem tonażowym.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem – ile można zyskać?

Korzyści, jakie daje wspólne rozliczenie z małżonkiem, mogą być znaczące. Na nowej 12-procentowej skali podatkowej obowiązuje 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku dla jednej osoby, co oznacza, że przy wspólnym rozliczeniu jest to 60 tysięcy złotych. Natomiast w drugi próg wchodzi się dopiero po osiągnięciu 120 tysięcy złotych dochodu (przy wspólnym rozliczeniu mnoży się dochód razy dwa). W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków dochodzi do zsumowania ich dochodów, podzielenie sumy przez dwa, wyliczenie z tej kwoty należnego podatku zgodnie ze skalą podatkową, a na końcu pomnożenie go razy dwa. Podsumowując, wspólne rozliczenie małżonków pozwala zyskać w dwóch przypadkach:

  • wspólne opodatkowanie dochodów korzystne jest tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki – zamiast 12% to 32%,
  • jeśli małżonkowie po odliczeniu wszystkich ulg od dochodu uzyskują go w wysokości 120 tysięcy złotych, wspólne rozliczenie będzie neutralne, a podatek wyniesie tyle samo, co podczas złożenia dwóch odrębnych deklaracji PIT.

Wspólne rozliczenie małżonków – kiedy się nie opłaca?

Wymienić można kilka sytuacji wiążących się ze wspólnym złożeniem zeznania podatkowego przez małżonków, w których nie opłaca się tego robić. Wśród nich wyróżnić można:

  • Małżonkowie zostali opodatkowani według tej samej stawki podatku i posiadają dochód wyższy niż 30 tysięcy złotych na osobę – w takim przypadku przysługuje im taka sama stawka zmniejszająca podatek, a wspólne rozliczenie podatkowe nie przynosi dodatkowych korzyści.
  • Łączny dochód małżonków wynosi więcej niż 60 tysięcy złotych, małżonek zarabiający mniej posiada dochód wyższy lub równy 30 tysięcy złotych, a zarabiający więcej – do 120 tysięcy złotych.
  • Dochody jednego z małżonków przekraczają 1 milion złotych – wówczas niewielkie dochody partnera życiowego lub ich brak nie wpływają na to, aby bogatszy nie płacił podatku solidarnościowego od dochodu przekraczającego milion złotych, który wynosi 4 procent podstawy opodatkowania.
Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!