Estoński CIT – zmiany w 2023 roku

utworzone przez | sty 31, 2023 | 0 komentarzy

Estoński CIT jako podatek od osób prawnych obowiązuje w Polsce od 2021 roku. Jest to rozwiązanie mające na celu uprościć zasady opodatkowania przede wszystkim spółek. Estoński CIT dotyczy głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Jednakże pierwsza wersja, wdrożona w 2021 roku nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem. Między innymi z tego powodu rząd zaczął pracę nad nowelizacją przepisów, które mają uprościć sposób rozliczania w ramach estońskiego CIT oraz zachęcić większą liczbę przedsiębiorców do skorzystania z tego rozwiązania.

Przypominamy czym jest estoński CIT

Estoński CIT jest rozwiązaniem polegającym na tym, że spółka nie musi odprowadzać podatku dochodowego od zysków, dopóki ich nie wypłaca. Środki, które zostają w spółce mogą być ponownie zainwestowane w rozwój firmy i tym samym przyczynić się do generowania kolejnych zysków albo zabezpieczania źródeł dochodu.

Warunki korzystania z estońskiego CIT-u

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z możliwości rozliczania się na estoński CIT powinni w pierwszej kolejności zawiadomić na druku ZAW-RD właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o wybraniu tej formy opodatkowania. Przejść na ryczałt można do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym chce się z niego skorzystać. Możliwe jest także przejście na ryczałt w trakcie roku podatkowego. Należy wtedy rozliczyć CIT na zasadach klasycznych, sporządzić sprawozdanie finansowe i zamknąć księgi, a sam druk ZAW-RD złożyć najpóźniej w dzień poprzedzający przejście na estoński CIT.

Najważniejsze zmiany w estońskim CIT

W ustawie z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw przewidziano między innymi zmianę oraz doprecyzowanie niektórych regulacji o estońskim CIT.

Wybór formy opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

W znowelizowanej ustawie został uszczegółowiony między innymi moment, w którym należy złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Zmiana ma istotne znaczenie dla podatników chcących się rozliczać estońskim CIT w ciągu roku podatkowego.
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy nie powinno ulegać wątpliwości, że płatnik podatku może wybrać sposób opodatkowania ryczałtem także przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego. Należy jednak podkreślić, że musi on dopełnić formalności w postaci zamknięcia ksiąg etc. oraz złożyć zawiadomienie ZAW-RD do końca pierwszego miesiąca opodatkowania estońskim CIT.

Termin zapłaty podatku od zysku

Kolejna zmiana dotyczy terminów zapłaty podatku od dochodu z podzielonego uzysku, dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy i z tytułu nierozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto. Obowiązujące wcześniej przepisy na moment powstania zobowiązania podatkowego określały 20. dzień siódmego miesiąca roku podatkowego.
Nowe przepisy przewidują, że na zapłatę podatku oraz złożenie deklaracji podatnik Estońskiego CIT będzie miał czas do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku lub uchwałę o wypłacie zaliczki.

Wydatki niezwiązane

Zgodnie ze zmianami, które zostały uchwalone, za „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą” będzie uznawać się 50 procent wydatków niezwiązanych z używaniem samochodów osobowych, w tym również odpisy amortyzacyjne, jeśli taki pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą, ale także na prywatne potrzeby.
Nowe przepisy nie będą mieć zastosowania do samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie na cele firmowe. W takiej sytuacji nie będzie obowiązku zapłaty Estońskiego CIT zarówno z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jak i ukrytych zysków.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!