Polski ład 3.0 – zmiany w podatkach

utworzone przez | paź 31, 2022 | 0 komentarzy

Nie wszyscy mają świadomość, czym dokładnie jest polski ład 3.0. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w zakresie CIT planowana jest kolejna zmiana przepisów, która w trakcie roku podatkowego powinna wejść w życie.

Modyfikacje wymagają dokładnej analizy, ponieważ powodują spore ryzyko dla podatników. W tym artykule wyjaśnimy, jakie główne zmiany przewiduje polski ład 3.0 w przepisach podatkowych, a także podpowiemy, jak się do tego przygotować.

Polski ład 3.0 – podatek minimalny CIT, a odroczenie stosowania przepisów

Podatek minimalny to zobowiązanie podatkowe, które podatnicy CIT będą musieli uiszczać, jeśli w danym roku ponieśli stratę lub ich wynik finansowy znajduje się poniżej wymaganiom określonym w przepisach.

Polski ład 3.0 rozszerza przede wszystkim katalog podmiotów, które będą wyłączone z tych przepisów o spółki komunalne, a także podatników, u których rentowność w ostatnich 3 latach wyniosła powyżej 2%. Dotyczy to również małych podatników oraz podatników działających w sektorze ochrony zdrowia.

Podmioty postawione w stan likwidacji lub upadłości także nie będą podlegały przepisom.

Przewidywana jest również reforma metody kalkulacji podatku poprzez zmianę metody wyliczania minimalnego podatku dochodowego.

Spodziewać się można także podwyższenia wskaźnika rentowności do 2%. Założenie pierwotne określało wskaźnik rentowności na poziomie 1%. Warto mieć na uwadze, że rząd przewiduje odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku do 1 stycznia 2023. Oznacza to, że w 2024 roku będzie miało miejsce pierwsze wykorzystanie podatku.

Polski ład 3.0 – uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie

Liczne wątpliwości podnoszone przez podmioty gospodarcze spowodowały uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, czyli wypłaty, na rzecz podmiotu powiązanego, uzależnione od osiąganych wyników.

Wątpliwości wynikały zazwyczaj z nieostrego charakteru przesłanek. Jest to bardzo dobry ruch, ponieważ wcześniejsze założenia przepisów wskazywały na możliwość regulowania przez podatkowe organy kosztów podatkowych.

Zmiany w zeznaniu podatkowym wierzytelności

Ponadto planuje się uproszczenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi poprzez likwidację obowiązku wykazywania długów oraz wierzytelności w zeznaniu podatkowym. Wszystkie te czynniki wpływają znacząco na podstawę opodatkowania.

Inne zmiany podatkowe

Należy pamiętać, że nowelizacja dokładnie określa kwoty limitu kosztów finansowania dłużnego — tj. jako wyższa z kwot: 3 mln PLN lub 30% – tzw. EBITDA podatkowa. Trzeba dodać, że w zakresie estońskiego CIT, PGK oraz CFC projekt również przewiduje zmiany. Dotyczy to również zmian w PIT oraz przerzuconych dochodów.

Warto podkreślić, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych powstaje po przekroczeniu tzw. progów istotności. Projekt przewiduje zwiększenie progów istotności. Można przypuszczać, że podwyższenie progów istotności znacząco ograniczy obowiązki dokumentacyjne polskich podmiotów.

Polska spółka holdingowa

Zmiany w przepisach dotyczą głównie podniesienia atrakcyjności tej formy działalności wśród przedsiębiorców.

Najpierw projekt zakłada zwiększenie zakresu form prawnych, w których spółka holdingowa może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną. Przewiduje się również zwolnienie podatku dochodowego przychodów z dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową od zależnych spółek. Aktualnie blisko 95% dywidend podlega zwolnieniu.

Podatek u źródła

W zakresie mechanizmu pay and refund polski ład 3.0 przewiduje bardziej elastyczne zasady. Warto podkreślić, że oświadczenia WH-OSC o zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku lub spełnieniu warunków do niepobrania podatku będą obowiązywały dłużej.

Jak widać, zmiany dotyczą wszystkich, dlatego trzeba się do nich właściwie przygotować.

Kwestie podatkowe są dosyć skomplikowane, dlatego nie wszyscy je doskonale rozumieją. Czasami warto poprosić o pomoc doświadczonego doradcę podatkowego. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś już wiedzieć, jakie będą zmiany podatkowe.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!