Inflacja w Polsce 2022 – jak radzą sobie przedsiębiorcy?

utworzone przez | paź 26, 2022 | 0 komentarzy

Inflacja w Polsce 2022 r. stale rośnie, wbrew wcześniejszym prognozom przewidującym jej wypłaszczanie się. Wzrosty cen kształtują niepewną sytuację na rynku i bezpośrednio wpływają na decyzje konsumenckie każdego z nas. Przekłada się to na funkcjonowanie gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw.

Czy inflacja w Polsce 2022 ma szansę się zatrzymać? Jakich cen możemy się spodziewać w najbliższym czasie? I przede wszystkim: jak radzi sobie z inflacją filar naszej gospodarki, czyli przedsiębiorcy?

Czym jest inflacja? Najważniejsze definicje, pojęcia i wskaźniki

Inflacja to inaczej proces stałego wzrostu ogólnego poziomu cen produktów oraz usług konsumpcyjnych zaobserwowany w danym okresie czasu. Towarzyszy jej nieodłącznie utrata wartości pieniądza, co sprawia, że zmniejsza się jego siła nabywcza. Inflacja w Polsce 2022 jest tego rażącym przykładem — możemy kupić znacznie mniej za te same pieniądze, co w zeszłym roku.

Główny Urząd Statystyczny oblicza i publikuje dwa kluczowe indeksy mierzące ten proces. Najpopularniejszym z nich jest CPI (ang. Consumer Price Index) – wskaźnik inflacji konsumenckiej opracowywany na podstawie zmian ceny określonej ilości dóbr wystarczających do zaspokojenia potrzeb przeciętnego gospodarstwa domowego.

Drugim, rzadziej przywoływanym, ale równie ważnym jest PPI (Producer Price Index). Przedstawia on zmiany średnich cen w przemyśle.

Inflacja bazowa — jaki ma wpływ na przedsiębiorców?

Inflacja bazowa jest uproszczoną miarą inflacji CPI. Oblicza ją Narodowy Bank Polski poprzez odjęcie cen energii oraz żywności — czyli produktów będących poza sferą wpływu polityki banku centralnego.

Wskaźnik inflacji bazowej stanowi główny składnik wskaźnika cen produktów i usług. Wykorzystuje się go do analizy trendów w zmianach cen, ponieważ w dłuższym okresie czasu wykazują one dużo większą stabilność.

Inflacja bazowa pozwala więc przedsiębiorcom przewidywać dynamikę zmian cen towarów i usług, co przekłada się na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Jednakże inflacja w Polsce we wrześniu 2022 pokazała, że podwyższenie cen produktów i usług konsumpcyjnych nie sprawiła, że konsumenci zaczęli kupować mniej — wzrost przeciwnie, popyt nadal rośnie.

Wzrost cen — wydatki przedsiębiorców

Inflacja w Polsce 2022 spowodowała szczególnie trudną sytuację dla właścicieli firm. Dynamiczne zmiany w cenach surowców, półproduktów i gotowych wyrobów zmuszają przedsiębiorców do gwałtownych zmian kosztów świadczonych usług, a także produkcji.

Każdy chce kupować tu i teraz, ponieważ za chwilę będzie jeszcze drożej — ta zasada istnieje obecnie na wszystkich szczeblach gospodarki i jest kolejnym elementem przyczyniającym się do utrzymywania inflacji na wysokim poziomie.

Kolejnym ogromnym utrudnieniem dla wielu przedsiębiorców jest odroczona płatność. Przykładowo w branży transportowej prawie połowa wystawianych faktur ma termin płatności miesiąc. Jednak często trzeba czekać na przelew dużo dłużej — nawet 3 miesiące.

Oznacza to, że opłata za wykonaną usługę zostanie uiszczona w momencie, kiedy jest ona już dużo droższa. Czyli przedsiębiorca nie dość, że otrzyma za nią mniej, to jeszcze przez jakiś czas pozbawiony jest tych pieniędzy. Powoduje to powstanie paradoksalnej sytuacji, kiedy nierzadko wykonanie usługi może być po prostu nieopłacalne.

Inną niewątpliwą przeszkodą dla właścicieli firm są również różnice między planowanymi a faktycznymi przychodami firmy oraz wynikłymi z tego stratami. Powierzenie rachunkowości swojego biznesu profesjonalnym księgowym staje się więc w obecnych czasach jeszcze korzystniejsze niż dotychczas.

W biurze rachunkowym Prospect czeka na Państwa zespół profesjonalistów, którzy są zawsze na bieżąco z aktualnymi przepisami i doradzą najlepsze rozwiązania dla Państwa firmy.

Rada polityki pieniężnej — jak ocenia inflację w Polsce we wrześniu 2022?

Inflacja w Polsce we wrześniu 2022 przekroczyła 17% – a to oznacza, że tak drogo nie było w naszym kraju od ponad 25 lat. Do końca roku inflacja nadal będzie rosnąć.

Prognozy dotyczące inflacji w Polsce na rok 2023

Według badań przeprowadzonych przez analityków Narodowego Banku Polskiego szczyt inflacji przypada na luty 2023 r. – będzie ona wynosić ponad 20%. Natomiast średnioroczną inflację CPI w przyszłym roku szacuje się na 9,1-13,9 %.

Zdaniem ekspertów zauważalny spadek inflacji będzie można zaobserwować dopiero od drugiego kwartału 2023 r. Uważa się, że wpływ na to będzie miało kilka czynników: efekty podwyższonych stóp procentowych, planowane schłodzenie koniunktury, a także na wysoką bazę odniesienia z roku poprzedniego.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!