Jak założyć fundację?

utworzone przez | gru 9, 2022 | 0 komentarzy

Chcesz otworzyć własną fundację? Aby to zrobić, konieczne jest przejście kilkuetapowej procedury. Zobacz, czym jest fundacja w świetle prawa, kto może ją założyć i jak to zrobić!

Co to jest fundacja?

Fundacją nazywa się organizację pozarządową, która została założona na rzecz określonych celów.

Fundacje mogą realizować rozmaite cele, na przykład zajmować się pomocą dzieciom, zwierzętom, ofiarom przemocy, mogą realizować zadania w zakresie ochrony zdrowia lub środowiska, wspierać kulturę i sztukę, opiekować się zabytkami. Fundacja może też prowadzić działalność gospodarczą.

Głównym dokumentem prawnym dotyczącym fundacji w Polsce jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Precyzuje ona, czym jest fundacja, jak wygląda założenie fundacji i jej prowadzenie.

Jak działa fundacja?

Do działania fundacji konieczne są:

Fundator
Aby możliwe było otwarcie fundacji, musi mieć ona fundatora lub kilku fundatorów.

Fundator może być osobą prywatną, ale również jego rolę może pełnić przedsiębiorstwo lub administracja publiczna. To on odpowiada za założenie fundacji, przy czym nie ma obowiązku uczestniczenia w jej dalszych działaniach.

Fundusz założycielski
Tworzenie fundacji wymaga posiadania funduszu założycielskiego. Jest to majątek, który przeznaczony jest na działalność fundacji.

Mogą tworzyć go środki pieniężne, ale również mienie ruchome, nieruchomości, papiery wartościowe przekazane fundacji. Przepisy nie wskazują, jaka ma być minimalna i maksymalna wysokość tego funduszu.

Akt fundacyjny – założycielski
Aby możliwe było założenie fundacji, musi mieć ona akt fundacyjny określany także jako akt założycielski. Jest on dokumentem, który zawiera oświadczenie woli fundatora o ustanowieniu fundacji, określa jej cele oraz majątek na ich realizację.

Akt ten musi mieć formę aktu notarialnego, ale może być też zawarty w testamencie, gdy fundator chce, by jego majątek został przekazany na otwarcie fundacji.

Statut fundacji
Określa on najważniejsze kwestie, z jakimi związane jest założenie fundacji i jej działanie, między innymi:
– Nazwę fundacji,
– Miejsce działalności fundacji,
– Zakres działania fundacji,
– Formę prowadzenia fundacji,
– Cele fundacji,
– Majątek fundacji,
– Sposób gromadzenia środków przez fundację,
– Wydatkowanie środków przez fundację.

Zarząd fundacji
Przepisy wymagają, żeby fundacja miała zarząd. To on odpowiada za jej działanie, między innymi podejmowanie decyzji oraz sprawowanie zarządu nad majątkiem.

W skład zarządu może wchodzić fundator i często jest on wtedy prezesem zarządu. To on reprezentuje ją na zewnątrz, uczestniczy w wydarzeniach związanych z działalnością fundacji.

Członkowie zasiadający w zarządzie fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenia związane ze swoimi obowiązkami.

Jak założyć fundację krok po kroku?

Możesz zająć się formalnościami samodzielnie lub uzyskać pomoc w założeniu fundacji. Zobacz, jak wygląda założenie fundacji krok po kroku:

1. Określenie celu fundacji – tworzenie fundacji rozpoczyna się od określenia tego, jakie ma ona realizować cele.

2. Zgromadzenie funduszu założycielskiego – nie określono kwoty funduszu, natomiast w przypadku prowadzenia fundacji z działalnością gospodarczą należy zgromadzić minimum 1000 zł.

3. Przygotowanie aktu fundacyjnego u notariusza – sporządza go fundator jako akt notarialny. Również może on ustanowić fundację w swoim testamencie.

4. Uchwalenie statutu fundacji – fundator przygotowuje statut określający jej działanie.

5. Powołanie zarządu fundacji – fundator powołuje zarząd, w skład którego również może wchodzić on sam.

6. Zarejestrowanie fundacji w KRS – należy wypełnić formularze jak KRS-W20, KRS-WK oraz dodatkowo KRS-WM w przypadku działalności gospodarczej. Należy też dołączyć załączniki jak:
– 3 egzemplarze statutu fundacji,
– Akt notarialny założenia fundacji,
– Uchwałę fundatora,
– Oświadczenie o wyborze ministra właściwego do spraw fundacji,
– Uchwałę o wyborze członków zarządu,
– Oświadczenia członków zarządu o ich adresach do korespondencji,
– Zgody członków zarządu na kandydowanie,
– Opłatę za rejestrację fundacji albo wniosek o zwolnieniu z opłaty.

Koszt założenia fundacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to 250 zł, a tej prowadzącej działalność to 600 zł.

7. Założenie konta bankowego fundacji – można otworzyć je w wybranym banku.

8. Przekazanie informacji do Urzędu Skarbowego – należy zgłosić konto bankowe fundacji na formularzu NIP-8.

Masz trudności z formalnościami? Jeśli potrzebna jest pomoc w założeniu fundacji, skorzystaj ze wsparcia prawnika.

Ile trwa założenie fundacji?

Zgodnie z przepisami założenie fundacji powinno trwać maksymalnie do 7 dni od momentu złożenia wniosku w KRS, natomiast zwykle zajmuje to dłużej – nawet do kilku miesięcy.

Źródła:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami)
https://poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-infografika

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!