Co powinna zawierać faktura korygująca?

utworzone przez | gru 14, 2022 | 0 komentarzy

W obrocie gospodarczym nierzadko pojawiają się przypadki, które wymagają zmodyfikowania pewnych informacji znajdujących się na fakturze. Idealna do tego zadania jest faktura korygująca. Warto wiedzieć, że Istnieją nawet specjalne programy do wystawiania takich dokumentów.

Kiedy wystawiamy fakturę korygującą?

Art. 106j. ust. 1 ustawy o VAT określa jasno sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej. Pośród nich trzeba wyróżnić trzy grupy — zwiększające podstawę opodatkowania, stwierdzające inne pomyłki, a ponadto zmniejszające podstawę opodatkowania.

Korekta do faktury jest niezbędna, jeżeli po wystawieniu faktury podstawa opodatkowania bądź kwota podatku wskazanie w niej uległa zmianie. Mowa tutaj o sytuacji, w której dokonano zwrotu podatnikowi towarów oraz opakowań. Do tego wliczają się przypadki, kiedy dokonano zwrotu całości bądź części zapłaty.

Korekta do faktury jest również wymagana, jeżeli stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji na fakturze.

Jak wystawić fakturę korygującą?

Wystawienie faktury korygującej nie jest trudne. Żeby otworzyć formularz faktury korygującej, trzeba wejść w program do tego przeznaczony, następnie kliknąć Sprzedaż/Przegląd sprzedaży, a kolejno poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy podświetlić dokument, który ma zostać skorygowany oraz wybrać opcję „Dokumenty korygujący”.

Jeżeli korekta dotyczy tylko ilości sprzedawanego towaru bądź usługi, trzeba nanieść zmiany w polu „ilość”. Jeżeli celem jest korygowanie ceny, w takim przypadku zmiany należy nanieść w polu „cena netto” bądź „cena brutto”. Wszystkie różnice zostaną obliczone automatycznie.

W celu wystawienia dokumentu trzeba wybrać opcję „zapisz”. Program do korygowania faktur powinien wyświetlić okno z wyborem drukarki. Jeżeli celem jest obejrzenie faktury przed wydrukiem, trzeba wtedy zaznaczyć opcją „ekran” i kliknąć „drukuj”.

Jak wypełnić fakturę korygującą?

Dane, które są niezbędne do wypełnienia faktury korygującej, zostały określone w art. 106j. ust. 2 ustawy. Mowa w tym przypadku o numerze kolejnym oraz dacie jej wystawienia.

W fakturze korygującej powinny widnieć zmienione dane, co jest ustalone przez obecnie panujące przepisy prawne. Niezbędny jest numer faktury w ramach stosowanej serii numeracji.

Dodatkowo powinna mieć numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur. Należy podać imiona oraz nazwiska bądź nazwy i adresy nabywcy, a także sprzedawcy.

Faktura korygująca powinna w swoich danych mieć także numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, czyli przeważnie mowa tu o numerze NIP.

W danych powinien też widnieć numer, za pomocą którego nabywca usług bądź towaru jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, bądź podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on usługę lub towar.

Czy faktura korygująca musi być podpisana?

Zgodnie z przepisem 116 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, odpowiednio sporządzony dokument musi zawierać czytelne podpisy osób, które uprawnione są do wystawienia oraz otrzymania faktury bądź same podpisy, a dodatkowo imiona oraz nazwiska tychże ludzi.

Faktury korygujące powinny być podpisane czytelnie przez nabywcę i sprzedawcę. Takie dokumenty są bardzo powszechne w obrocie gospodarczym. Pakiet tak zwany Slim VAT wprowadził uproszenia dla podatników. Od poprzedniego roku przepisy, które dotyczą potwierdzenia korekty, uległy zmianie. Faktura korygująca jest od lat stosowana. Dzięki niej można zachować odpowiednie obliczenia podatkowe, które nie naruszają przepisów prawnych.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!