Podwójne opodatkowanie — czym jest i jakie problemy niesie dla przedsiębiorców?

utworzone przez | maj 9, 2023 | 0 komentarzy

Osoby osiągające dochody poza granicami Polski często obawiają się problemu podwójnego opodatkowania. Jest to sytuacja, w której płatnik podatku zostaje obciążony dwoma różnymi podatkami za ten sam dochód. Zgodnie z praktyką sądowniczą w Polsce, taki obrót spraw jest niezgodny z prawem i sprzeczny z Konstytucją. Ryzyko pojawienia się podwójnego opodatkowania dotyczy przede wszystkim tych podatników, którzy pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w różnych krajach, czyli zarabiają za granicą, a mieszkają w Polsce. Czym jest podwójne opodatkowanie? Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w podatku dochodowym?

Czym jest podwójne opodatkowanie?

Problem podwójnego opodatkowania dotyczy polskiego rezydenta podatkowego, który osiąga dochody w kraju i za granicą Polski jednocześnie. Takie osoby fizyczne mają obowiązek rozliczania podatku od dochodów w Polsce, ponieważ dotyczy ich nieograniczony obowiązek podatkowy. W przypadku polskich rezydentów podatkowych należy dodać, że podlegają oni jeszcze jednej zasadzie – opodatkowania źródła, co oznacza, że muszą odprowadzić należny podatek dochodowy również za granicą.

Podwójne opodatkowanie to sytuacja, w której co najmniej dwa albo więcej krajów ma prawo do opodatkowania dochodu. Ma to miejsce najczęściej wtedy, gdy osoba mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym lub gdy dana osoba została oddelegowana do pracy za granicą na krótki okres. Ponadto podwójne opodatkowanie może mieć miejsce, gdy dana osoba mieszka i szuka pracy za granicą, a jej świadczenia dla bezrobotnych zostały przeniesione z kraju pochodzenia. Problem z podwójnym naliczaniem takiej daniny mogą mieć jeszcze emeryci, którzy pobierają świadczenie z Polski, a mieszkają w innym kraju UE.

Jakie problemy niesie podwójne opodatkowanie dla przedsiębiorców?

Podwójne opodatkowanie związane jest przede wszystkim z koniecznością płacenia podwójnego podatku od dochodów. To z kolei przekłada się na straty finansowe, których można uniknąć. Wiele osób jednak nie ma pojęcia o tym, że istnieją metody pozwalające uniknąć podwójnego opodatkowania. Związane to jest między innymi z problemami z interpretacją przepisów dotyczących tej daniny. W konsekwencji pojawiają się trudności z prowadzeniem międzynarodowej działalności gospodarczej.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Istnieje sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania, które dotyczy osób fizycznych rozliczających się z dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski. Są bowiem sytuacje uwzględniające wyjątki od tej zasady i w takim przypadku wynagrodzenie za pracę wykonywaną w innym państwie może być opodatkowane tylko w Polsce. Aby taka sytuacja mogła mieć miejsce, muszą zostać spełnione równocześnie trzy warunki:

  • osoba przebywa w innym państwie nie dłużej niż przez określony czas — z reguł 183 dni w roku kalendarzowym albo w ciągu kolejnych 12 miesięcy liczone od dnia przybycia,
  • wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę albo w imieniu pracodawcy niemającego miejsca lub siedziby w innym państwie,
  • wynagrodzenie ponosi zakład lub stała placówka, którą pracodawca ma w innym państwie.

Warto pamiętać o tym, że osoby, które uzyskują dochody za granicą, muszą określić, w jakim kraju mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, czyli muszą określić rezydencję podatkową. Jeśli dana osoba nie jest rezydentem podatkowym w Polsce, rozlicza się jedynie za dochody uzyskane w Polsce. Jest to tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy.

Należy także wiedzieć, że Polska ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi krajami, aby uzyskany dochód nie był dwukrotnie obciążony. Można uniknąć podwójnego opodatkowania w Polsce dzięki ochronie, którą zapewnia mechanizm odliczenia kwoty podatku zapłaconego w kraju zatrudnienia od podatku, jaki należy zapłacić w kraju zamieszkania. Jest to metoda proporcjonalnego odliczenia. Drugim rozwiązaniem jest metoda wyłączenia z progresją, czyli opodatkowanie dochodu w kraju wykonywania pracy i zwolnienie z podatku w miejscu zamieszkania.

Podatek dochodowy a podwójne opodatkowanie

Zagraniczny podatek dochodowy powinien być rozliczany w miejscu rezydencji podatkowej. Jej określenie jest niezbędne, aby móc uniknąć płacenia podwójnego podatku. Warto więc zaznajomić się z metodami rozliczania dochodu osiąganego poza krajem i złożyć stosowne zeznanie podatkowe. Należy złożyć PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania. Co istotne, zeznanie musi zostać złożone w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Podsumowanie artykułu o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podwójne opodatkowanie może dotyczyć każdego przedsiębiorcy i pracownika, który wykonuje pracę poza granicami Polski. Istnieją jednak instrumenty, jak metoda wyłączenia z progresją, które umożliwia unikania podwójnego opodatkowania. Warto się z nimi zaznajomić, ponieważ można przede wszystkim zaoszczędzić pieniądze, które zostałyby przeznaczone na podatek od całości swoich dochodów uzyskanych w innym kraju. Jeśli nie ma się pojęcia, jak uniknąć podwójnego opodatkowania, to warto skorzystać z usług naszego biura rachunkowego.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!