Nowe obowiązki dla platform e-commerce w walce z oszustwami VAT

utworzone przez | cze 26, 2023 | 0 komentarzy

Oszustwa podatkowe związane z VAT-em są poważnym problemem dla wielu państw, które stają w obliczu utraty znacznych dochodów podatkowych. Wzrost popularności platform e-commerce, takich jak Amazon, eBay czy też Allegro, przyczynił się do powstania nowych wyzwań związanych z kontrolą przepływu towarów i usług oraz ich opodatkowaniem. W odpowiedzi na to, wiele krajów wprowadza nowe obowiązki dla platform e-commerce, aby skuteczniej zwalczać oszustwa VAT-owe. W ostatnim czasie takie obowiązki zostały nałożone także na platformy sprzedażowe w Polsce.

Jakie nowe obowiązki dla platform e-commerce?

W ostatnim czasie Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która przewiduje ułatwienie walki z oszustwami VAT w sektorze e-commerce. Podstawowe jej założenia opierają się o zacieśnienie współpracy między dostawcami usług płatniczych a organami administracji (fiskusem). Za przyjęciem ustawy głosowało 435 posłów, trzech było przeciw, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. Ustawa ta stanowi implementację do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów dotyczących zwalczania oszustw VAT (tzw. DAC7).

Omawiane regulacje zostały wprowadzone wraz z dniem 1 maja 2023 roku. Od tego czasu na portale e-commerce takie jak np. OLX albo Allegro zostały nałożone nowe obowiązki. Dotyczą one przede wszystkim raportowania odpowiednim organom wykazu sprzedawców. Od tej pory serwisy e-commerce, jak np. Vinted, będą zobowiązane do tworzenia listy sprzedawców, na której będą rejestrowane kwoty transakcji dokonywanych przez nich.

Celem wprowadzenia tego obowiązku jest śledzenie dochodów generowanych przez sprzedających oraz weryfikacja, czy prawidłowo opłacają podatki i czy ich działalność na portalu nie jest nielegalna. Sprzedawcy będą musieli być poinformowani o zakresie danych, które są gromadzone przez administratorów platformy. Te informacje powinny być zawarte np. w zasadach lub regulaminach danego sklepu internetowego. Pierwszy roczny raport będzie musiał być przesłany w styczniu 2024 roku, ale na żądanie dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej przedsiębiorcy będą zobowiązani do przedstawiania raportów na bieżąco.

Jakie transakcje będą musiały być raportowane?

Ministerstwo Finansów ogłosiło jednak, że sprzedawcy nie będą musieli składać raportów, jeśli w okresie jednego roku dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów lub jeśli łączny dochód ze sprzedaży nie przekroczył 2 tysięcy euro. Wymienione limity dotyczą tylko określonych sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży w relatywnie częstych interwałach i osiągają większe zyski niż przeciętny Kowalski, który okazjonalnie wystawia swój używany przedmiot na sprzedaż w Internecie. Niemniej jednak, według obecnych szacunków, obowiązek przekazywania informacji o takich sprzedawcach w Internecie może dotyczyć nawet 17 milionów obywateli.

Ważne jest również spełnienie dodatkowych warunków – liczba trzydziestu transakcji i wysokość uzyskanego wynagrodzenia muszą dotyczyć jednej z wymienionych platform sprzedażowych. Jeśli więc sprzedawca dokonuje części sprzedaży za pośrednictwem OLX, częściowo za pośrednictwem Allegro, a reszta transakcji odbywa się na przykład na Gratce, i żadna z tych platform nie przekracza limitu trzydziestu transakcji i limitu 2 000,00 euro w odniesieniu do danego sprzedawcy, nie będzie obowiązku przekazywania takich danych do organów skarbowych dotyczących tego sprzedawcy.

Dodatkowo, zgodnie z unijną dyrektywą, wprowadzono także nowy podatek dotyczący osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeśli kupimy używany produkt w Internecie i następnie sprzedamy go drożej w ciągu 6 miesięcy od zakupu, będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego zysku. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zachęcenie sprzedawców do legalnej działalności i regularnego opłacania wymaganych podatków, co przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarczej w kraju.

Nowe obowiązki dla platform e-commerce

Jednocześnie, ma to na celu zwiększenie zaufania do platform e-commerce, co przyczyni się do wzrostu liczby transakcji i rozwoju branży. Warto zauważyć, że wprowadzone zmiany nie mają negatywnego wpływu na osoby, które dokonują sporadycznych transakcji lub sprzedają przedmioty z własnego użytku. Działalność gospodarcza w e-commerce będzie uznawana jedynie wtedy, gdy jest kontynuowana regularnie, zorganizowana i prowadzona w celach zarobkowych.

Podsumowując, oszustwa VAT-owe stanowią poważne wyzwanie dla organów podatkowych, a platformy e-commerce odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu tego problemu. Poprzez wprowadzanie nowych obowiązków na platformy sprzedażowe związane z rejestracją transakcji oraz sprzedawców, może dojść skuteczniejszego zwalczania oszustw VAT-owych i ochrony dochodów podatkowych państw. Jednocześnie, edukacja i podnoszenie świadomości sprzedawców są kluczowe dla minimalizowania ryzyka oszustw i zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania platform e-commerce.

Kontakt w zakresie porady podatkowej oraz podatku VAT

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!