Czy zakup kampera można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

utworzone przez | cze 28, 2023 | 0 komentarzy

Wiele osób obecnie decyduje się na zakup kampera, Kampery, czyli mobilne pojazdy mieszkalne, stały się coraz popularniejsze zarówno w celach rekreacyjnych, jak i biznesowych. Dla niektórych przedsiębiorców kampery stanowią ważne narzędzie w prowadzeniu ich działalności gospodarczej. W takich przypadkach istnieje możliwość zaliczenia kampera do kosztów działalności gospodarczej, co może przynieść korzyści podatkowe. W jednej z takich spraw w ostatnim czasie decydował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 15 marca 2023 roku (sygnatura 0115-KDIT3.4011.124.2023.1.KP).

Koszty uzyskania przychodów – zakup kampera

Koszty uzyskania przychodów są kluczowym pojęciem w polskim prawie podatkowym. Stanowią one zasadniczy element obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Koszty te odzwierciedlają wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów to wydatki poniesione przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Mogą to być koszty poniesione na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności, takie jak zakup surowców, materiałów, wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za usługi zewnętrzne czy  też amortyzacja środków trwałych.

W polskim prawie podatkowym istnieje kilka istotnych zasad dotyczących kosztów uzyskania przychodów, które warto mieć na uwadze. Podstawową zasadą jest zasada rzeczywistych kosztów. Polega to na tym, że podatnik ma prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów tylko te koszty, które faktycznie poniesie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Muszą to być koszty udokumentowane odpowiednimi fakturami, rachunkami, umowami czy innymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków. Powstaje zatem pytanie – czy do takich kosztów może także należeć np. zakup kampera?

Zakup kampera w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorcy?

W omawianej sprawie wnioskodawcą był komornikiem sądowy przy Sądzie Rejonowym. We wniosku komornik wskazał, że praca komornika polega na dokonywaniu czynności osobiście na obszarze apelacji, w której ma siedzibę a nawet w granicach całego kraju, jeśli majątek wskazany do ewentualnego zajęcia dłużnika lub zobowiązanego, którego siedziba jest w rewirze a ruchomości znajdują się w innym miejscu nawet poza apelacją, w której siedzibę ma komornik. Komornik, którego obowiązkiem jest wykonywanie czynności osobiście jest zobowiązany przepisami prawa do częstych wyjazdów, a praca w kancelarii stacjonarnie staje się równoważna z czynnościami poza nią.

Z uwagi na konieczność częstych i długich wyjazdów wnioskodawca zdecydował, że dokona zakupu używanego pojazdu typu „kamper” o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. Został on zakupiony ze środków wnioskodawcy za kwotę 200.000,00 zł i zarejestrowany na niego. Przedmiotowy pojazd stał się środkiem trwałym w działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę. Przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany jako mobilne biuro oraz także będzie spełniał funkcję noclegową. Przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany całorocznie i będzie też wykorzystywany przez pracowników – osób zatrudnionych na stanowisku asesora komorniczego, którzy posiadają uprawnienia do dokonywania czynności egzekucyjnych.

W ocenie wnioskodawcy użytkowanie i wykorzystanie przedmiotowego pojazdu w działalności gospodarczej przyniesie możliwość podniesienia dochodowości działalności komornika. Pytanie w sprawie dotyczyło natomiast tego, czy wnioskodawca będąc komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w A. będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków w wysokości 75% kwoty wydatków związanych z korzystaniem z przedmiotowego pojazdu takie jak: koszty paliwa, koszty przeglądów technicznych, koszty konserwacji, koszty napraw, koszty mycia pojazdu, koszty parkingu, koszty wymiany opon, oraz do zaliczenia kosztów amortyzacji przedmiotowego pojazdu z zastosowaniem limitu wynoszącego 150 000 zł. W ocenie wnioskodawcy odpowiedzi na te pytania powinny być twierdzące.

Dyrektor KIS w ramach swojego pisma wskazał, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe. W uzasadnieniu dyrektor wskazał, że samochód kempingowy może pełnić rolę miejsca pracy dla przedsiębiorcy. Urząd skarbowy potwierdza, że dla celów podatkowych kamper ten jest traktowany jako samochód osobowy. Dzięki temu istnieje możliwość odliczenia wydatków związanych z jego zakupem do limitu 150 tysięcy złotych oraz 75% kosztów eksploatacji, nawet jeśli kamper służy również do celów prywatnych.

Trzeba przy tym pamiętać jednak o celowości takiego zakupu. Aby zakup kampera mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, musi być on uzasadniony i związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kamper może być wykorzystywany do celów służbowych, takich jak podróże służbowe, działalność handlowa na targach, czy prowadzenie usług mobilnych. Ważne jest, aby istniała bezpośrednia zależność pomiędzy kamperem a prowadzoną działalnością.

Konieczne jest także zachowanie dokumentacji potwierdzającej zakup kampera oraz jego wykorzystanie w działalności gospodarczej. W przypadku kontroli podatkowej, organy podatkowe mogą żądać udokumentowania związku kampera z prowadzoną działalnością oraz pokazania, jak kamper przyczynia się do generowania przychodów.

W przypadku zaś, gdy kamper jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, konieczne jest wyodrębnienie i potwierdzenie kosztów związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą. Należy pamiętać, że ocena możliwości zaliczenia zakupu kampera jako kosztu uzyskania przychodów jest złożonym procesem i zawsze zależy od indywidualnych okoliczności i interpretacji przepisów podatkowych. W takich przypadkach zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który dokładnie przeanalizuje okoliczności i udzieli odpowiednich porad zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt w zakresie porady podatkowej oraz kosztów uzyskania przychodów

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!