Zmiany w CIT i PIT od 2018 roku

utworzone przez | sty 16, 2018 | 0 komentarzy

Przełom roku to zawsze zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla księgowych czas dużych zmian w podatkach. Oprócz obowiązku przesyłania struktur JPK_VAT i utworzenia indywidualnych numerów rachunków bankowych płatników składek w ZUS, szykują się również zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in. odbudowanie źródeł dochodów w CIT. Projekt ustawy zakłada m.in. powiązanie miejsca opodatkowania z miejscem uzyskiwania dochodu oraz określa reakcje na konkretne przykłady agresywnej optymalizacji podatkowej. Chodzi przede wszystkim o duże przedsiębiorstwa, głównie międzynarodowe. Stosowane przez nich sposoby unikania opodatkowania to np. nadmierne odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych, kreowanie strat kapitałowych czy fikcyjne usługi niematerialne, realizowane z udziałem podatkowych grup kapitałowych czy kontrolowanych spółek zagranicznych.Zawarte w projekcie reakcje na konkretne zachowania podatników, które skutkują niezasadnym obniżaniem ich bazy podatkowej, to m.in.:

  • wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,
  • modyfikacja przepisów dotyczących tzw. niestatecznej kapitalizacji (thin cap), tj. przepisów przeciwdziałających nadmiernemu finansowaniu podatników długiem, co skutkuje erozją bazy podatkowej w państwie siedziby spółki zależnej oraz
  • modyfikacja przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (ControlledForeign Company – CFC) w państwach, które stosują preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych,
  • modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
  • wprowadzenie przepisów limitujących – powyżej progu kwotowego, uwzględniającego potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa – wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne;
  • wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe – jednak wyłącznie o znacznej wartości, tj. takie, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Podatek ten byłby odliczany od należnego CIT, co w praktyce oznacza neutralność dla podmiotów rzetelnie wypełniających zobowiązania podatkowe.

Oprócz ucywilizowania warunków konkurencji wśród dużych przedsiębiorców projekt przewiduje ułatwienie dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, w tym dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Chodzi o bodziec inwestycyjny, jakim jest podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Nowe przepisy co do zasady mają na celu poprawienie konkurencyjności przedsiębiorców, którzy nie stosują agresywnych optymalizacji, aby uniknąć opodatkowania.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!