Opodatkowanie najmu prywatnego w 2023 roku

utworzone przez | sie 2, 2023 | 0 komentarzy

Opodatkowanie najmu prywatnego jest istotnym zagadnieniem dla właścicieli nieruchomości oraz najemców w Polsce. Regulacje podatkowe związane z najmem prywatnym mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnych przepisów podatkowych. W 2023 roku w Polsce obowiązują pewne zasady opodatkowania, które warto poznać. W jaki sposób można rozliczyć opodatkowanie najmu prywatnego w Polsce w 2023 roku?

Opodatkowanie najmu prywatnego

Najważniejszym podatkiem dotyczącym najmu prywatnego jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Właściciele nieruchomości, którzy wynajmują swoje mieszkania lub domy, są zobowiązani do opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów. Pojawia się zatem pytanie – jak rozliczyć prywatny najem mieszkania w 2023 roku? Od początku 2023 r. najem prywatny może być rozliczany wyłącznie w drodze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wcześniej istniała także możliwość rozliczenia z użyciem zasad ogólnych (według skali podatkowej). Zasadniczą różnicą między dwiema wskazanymi formami opodatkowania podatkiem dochodowym od najmu prywatnego jest sposób rozliczenia wydatków wynajmującego. W przypadku korzystania przez podatników z zasad ogólnych, mieli oni prawo do pomniejszenia swojego podatku dochodowego o koszty uzyskania przychodu. Wśród tych kosztów najczęściej podlegały odliczeniu wydatki związane z odnowieniem lub remontem wynajmowanego lokalu, zakupem i uzupełnieniem jego wyposażenia (np. sprzętu RTV lub AGD), oraz część obciążeń finansowych związanych ze spłatą kredytu. Przy ryczałcie nie ma natomiast takiej możliwości.

W 2023 roku tylko ryczałt

Ryczałt jest prostą i uproszczoną formą opodatkowania, która pozwala uniknąć skomplikowanych rozliczeń podatkowych. Ryczałt to forma opodatkowania, w której podatnik płaci określoną stawkę podatku, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Jest to uproszczony sposób rozliczeń podatkowych, który pozwala uniknąć skomplikowanych obliczeń na podstawie rzeczywistych kosztów i dochodów. W przypadku najmu prywatnego, osiągane z tego tytułu dochody muszą być od początku 2023 roku być opodatkowane na zasadzie ryczałtu.

Warto pamiętać, że płacąc ryczałt od najmu, mamy obowiązek za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego. Po spełnieniu pewnych warunków, podatek może również rozliczać kwartalnie – wówczas jest płatny do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony. Podatek wpłaca się na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Korzystne zmiany zostały wprowadzone także dla małżonków rozliczających przychodu z najmu za 2023 rok. Zmiana wynika z ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1059), a konkretnie o art. 8 pkt 1 ustawy. Wprowadzona zmiana przewiduje, że małżonkowie będą zastosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% od przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. złotych. Wcześniej ten limit wynosił 100 tys. złotych.

Dodatkowo, niezależnie od tego, czy małżonkowie zdecydują się na oddzielne rozliczenie swoich przychodów czy też na wspólne opodatkowanie ich przez jednego z nich, stawka ryczałtu wyniesie obecnie 8,5% od całkowitych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki powyżej 100 tys. złotych. W przypadku zaś, gdy małżonkowie postanowią o złożeniu stosownego oświadczenia, że najem będzie w całości rozliczany przez jednego z nich, jego limit wyniesie 200 tys. zł (100 tys * 2 osoby). Dzięki tej zmianie, małżonkowie będą mogli obniżyć swój podatek ryczałtowy za rok 2023.

Kontakt w zakresie opodatkowania najmu i obsługi księgowej/rachunkowej

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

 

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!