Mały ZUS plus – sprawdź, czy Ciebie też dotyczy

utworzone przez | gru 31, 2019 | 0 komentarzy

27.12.2019 podpisano nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu już od 01.02.2020 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania zwanego mały ZUS plus.

Mały ZUS w styczniu 2020

Mały ZUS plus zaczyna obowiązywać z dniem 01.02.2020 roku. Oznacza to, że w styczniu 2020 obowiązują jeszcze dotychczasowe warunki dla stosowania ZUS od przychodu.

Z ZUS od przychodu mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2019 roku nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego (67.500 zł). Warunkiem do skorzystania z tej preferencji jest prowadzenie w poprzednim roku działalności przez co najmniej 60 dni. Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

– korzystają z ulgi na start lub z preferencyjnego ZUS (te preferencje mają pierwszeństwo stosowania);

– wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej (warunek analogiczny jak w przypadku innych ulg);

– korzystali w poprzednim roku kalendarzowym z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia podmiotowego VAT (w tym przypadku niemożliwe jest ustalenie przychodu z działalności gospodarczej).

Podstawę dla małego ZUS ustala się mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez ogłoszony na dany rok współczynnik. Współczynnik potrzebny do wyliczenia małego ZUS w 2020 wynosi 0,4825.

Przeciętny miesięczny przychód obliczany jest następująco:

(roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności w poprzednim roku/liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku)*30

Przedsiębiorcy, którzy korzystali w 2019 z małego ZUS nie muszą ponownie się zgłaszać do ubezpieczeń, a przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do małego ZUS i nie korzystali z tej ulgi powinni w terminie do 08 stycznia 2020:

– wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem 0510 lub 0570,

– zgłosić się do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA z kodem 0590.

Osoby rozpoczynające działalność na nowo lub ją wznawiające powinny dokonać zgłoszenia do małego ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia lub wznowienia.

Mały ZUS plus od 01.02.2020

Od 01 lutego 2020 zacznie obowiązywać mały ZUS plus, który zakłada, że podstawa dla składek społecznych uzależniona będzie od dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok. Z małego ZUS plus będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód uzyskany w poprzednim roku nie przekroczył 120 000 zł.

Podstawę dla małego ZUS plus ustala się mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Przeciętny miesięczny dochód oblicza się zgodnie ze wzorem dla ZUS od przychodu, zamiast przychodu wstawiając dochód z poprzedniego roku kalendarzowego.

Poza sposobem ustalania podstawy wymiaru składek warunki oraz wyłączeń dla małego ZUS plus nie zmieniły się w porównaniu do ZUS od przychodu.

Zgłoszenia na początku roku

Z przepisów przejściowych, które wprowadzają do polskiego ustawodawstwa mały ZUS plus wynika, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zarejestrowały się do małego ZUS i ponownie ustalają podstawę do małego ZUS plus nie muszą składać zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń. Muszą natomiast złożyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA CZ. II za styczeń 2020 oraz luty 2020 w terminach odpowiednio do 10 lutego oraz do 10 marca 2020. Przedsiębiorców zatrudniających pracowników obowiązuje imienny raport ZUS RCA cz. II składany do 15go lutego oraz 15go marca 2020.

Niedługo pojawią się również nowe wzory deklaracji ZUS DRA CZ. II oraz ZUS RCA cz. II, które w części IV zawierać będą informacje na temat:

– formy opodatkowania w ubiegłym roku;

– wielkości dochodu i przychodu.

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie korzystali z małego ZUS a spełniają warunki do małego ZUS plus dokonują wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA oraz ponownego zgłoszenia na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA z kodem 0590 (92) do końca lutego 2020. Termin ten dotyczy także przedsiębiorców, którzy rozpoczęli lub wznowili działalność gospodarczą w lutym 2020.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!