Czy adwokat zaliczy zegarek w koszty uzyskania przychodu?

utworzone przez | sie 9, 2023 | 0 komentarzy

Zegarek może być dla adwokata użytecznym narzędziem w codziennej pracy. Chociaż w dobie technologii cyfrowych, wielu ludzi korzysta z telefonów komórkowych lub innych urządzeń do sprawdzania czasu, tradycyjny zegarek nadal może pełnić ważne funkcje dla prawnika w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Czy jednak taki zegarek może zostać zaliczony w koszty uzyskania przychodu?

Zegarek w kosztach podatkowych

Zegarek może być dla adwokata praktycznym i funkcjonalnym narzędziem w codziennej pracy. Pomaga on śledzić czas, zachować punktualność, podkreślić profesjonalny wizerunek oraz dostarczać dodatkowe funkcje, które mogą okazać się użyteczne podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Choć technologia cyfrowa zyskuje na popularności, tradycyjny zegarek nadal może stanowić nieodłączny element wyposażenia adwokata w codziennym wykonywaniu zawodu.

W tego typu sprawie w ostatnim czasie decyzję podjął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 9 maja 2023 roku (nr sprawy 0113-KDIPT1-2.4012.154.2023.4.SM). W tej sprawie wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług prawnych – Kancelarię Adwokacką. Czas pracy, który decyduje o przychodach i dochodach Wnioskodawcy, Wnioskodawca rozlicza w codziennych rozpiskach, z odpowiednią dokładnością – które są następnie akceptowane i stanowią podstawę do wypłaty honorariów i wystawienia faktury VAT. Wnioskodawca praktykuje w obszarze prawa gospodarczego i handlowego, co powoduje, że często spotyka się z klientami bez urządzeń elektronicznych (względy bezpieczeństwa) – smartfony, laptopy etc. Często zdarza się także konieczność analizy materiałów niejawnych w prowadzonych sprawach.

Przepisy warunkujące prowadzenie kancelarii tajnej wykluczają wejście z urządzeniami elektronicznymi. Dla należytego zapisania czasu pracy wymagany jest zegarek, którego w ww. okolicznościach Wnioskodawca nie może zastąpić telefonem czy laptopem. Wnioskodawca zakupił mechaniczny szwajcarski zegarek. Mechaniczny mechanizm jest bezobsługowy, a przez to ekonomicznie uzasadniony, będzie służył praktycznie dożywotnio, jest niezawodny. Co więcej, co także istotne, jest adekwatny do formalnego i urzędowego stroju adwokata, a przez to nie może być uznany za zbytkowy. Zegarka Wnioskodawca będzie używał tylko do potrzeb związanych z pracą i ww. zadaniami.

Pytanie wnioskodawcy w tej sprawie dotyczyło tego, czy wydatki na zakup takiego zegarka może on zaliczyć w kosztach uzyskania przychodu, a jeśli zegarek stanowi koszt uzyskania przychodu – to czy Wnioskodawca może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony za tenże zegarek?

Adwokat i zegarek w kosztach – interpretacja

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup przedmiotowego zegarka stanowi koszt uzyskania przychodu i w efekcie Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego, o kwotę podatku VAT naliczonego. Dyrektor KIS w tej sprawie uznał, że stanowisko, które przedstawił adwokat we wniosku jest prawidłowe.

Wobec tego, w Polsce, adwokaci i inni profesjonaliści mogą odliczać niektóre wydatki związane z wykonywaną działalnością w ramach tzw. kosztów uzyskania przychodu. Koszty te są odliczane od przychodów w celu obniżenia podstawy opodatkowania, co pozwala na zmniejszenie kwoty podatku dochodowego należnego do zapłacenia. Zegarek, będąc przedmiotem codziennego użytku, może stanowić jeden z elementów garderoby adwokata oraz mieć wiele praktycznych funkcji. Warto zaznaczyć, że każdy przypadek może być inny, a ostateczna decyzja w sprawie uznania konkretnego wydatku za koszt podatkowy zależy od odpowiedniej interpretacji przepisów podatkowych oraz zastosowanej praktyki organów podatkowych.

Ponadto, podstawowym kryterium uznawania wydatków za koszty podatkowe jest ich istotność i rozsądność. Wydatki muszą być związane z działalnością adwokacką oraz spełniać kryteria rozsądności i adekwatności w stosunku do celu, dla którego zostały poniesione. Aby móc odliczyć wydatki jako koszty podatkowe, adwokat musi także prowadzić odpowiednią ewidencję i zachować dokumentację potwierdzającą związek wydatków z prowadzoną działalnością. To kluczowe, aby w razie kontroli podatkowej móc udokumentować celowość i rzetelność poniesionych wydatków.

Kontakt w zakresie kosztów uzyskania przychodów i obsługi księgowej/rachunkowej

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!