Formularz zamówienia usługi

Przygotowania rozliczenia podatkowego za okres 2020r.

Rodzaj zeznania:

Sposób rozliczenia:

Dodatkowe informacje:

Inne Ulgi - proszę dostarczyć potwierdzenia poniesienia kosztu tj. faktury lub potwierdzenia zapłaty

* z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do skorzystania z ulgi internetowej

* do zastosowania ulg dostarczyć potwierdzenia poniesienia kosztu tj. faktury lub potwierdzenia zapłaty.

Gdzie przekazać 1% podatku?

* pole KRS pozostawione puste upoważnia do przekazania 1% podatku na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego

Wysyłka PITu:

Wprowadź numer rachunku bankowego do zwrotu ewentualnej nadpłaty

Oświadczenie

Oświadczenie

*Należy wpisać kwotę przychodu z dowolnego zeznania złożonego w US za rok 2019 lub „0” jeżeli zeznanie nie było składane: PIT-28 – poz. 47; PIT-36 – poz. 94 lub poz. 149 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2018 występuje jako małżonek; PIT-36L – poz. 13 lub poz. 18; PIT-37 – poz. 62 lub poz. 93 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2018 występuje jako małżonek; PIT-38 – poz. 23; PIT-39 – poz. 20; PIT-40A – poz. 38 lub poz. 40.

1 + 8 =

*Wykonaj równanie. Jeśli klikasz w przycisk Prześlij i nic się nie dzieje, to oznacza, że masz do uzupełnienia obowiązkowe pole w formularzu. Będzie ono zaznaczone na czerwono.

!