Jak rozliczyć obrót kryptowalutami w 2020 roku?

Z początkiem 2019 r. weszła w życie ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz...

Mały ZUS plus – sprawdź, czy Ciebie też dotyczy

Mały ZUS plus – sprawdź, czy Ciebie też dotyczy

27.12.2019 podpisano nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu już od 01.02.2020 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania zwanego mały ZUS plus. Mały ZUS w...

IP Box, czyli jak płacić 5% zamiast 19?

Wraz z zeszłoroczną nowelizacją ustaw podatkowych (na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób...

Spis z natury na koniec 2018 roku

Jednym z podstawowych obowiązków podatników prowadzących Podatkowa Księgę Przychodów i Rozchodów jest sporządzanie przynajmniej raz w roku spisu z natury, zwanego także remanentem. Obowiązek ten...

Wybór optymalnej formy opodatkowania

Skala podatkowa (zasady ogólne), podatek liniowy, ryczałt czy karta podatkowa? Która forma opodatkowania jest najbardziej korzystna dla Twojej firmy? Decydując się na prowadzenie działalności...