Alkohol w kosztach uzyskania przychodów?

Alkohol w kosztach uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodów odgrywają istotną rolę w rozliczeniach podatkowych dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże, nie wszystkie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Problematyczne okazuje się, czy do takich...

E-PIT także dla przedsiębiorców?

E-PIT także dla przedsiębiorców?

Rozliczanie PIT (czyli podatku dochodowego od osób fizycznych) w Polsce jest obowiązkiem podatkowym, który dotyczy wszystkich osób fizycznych, które osiągnęły dochody w danym roku podatkowym.. Rozliczenie PIT odbywa się corocznie i obejmuje okres od 1 stycznia do 31...

Można już zgłaszać się do VAT bez NIP?

Można już zgłaszać się do VAT bez NIP?

Rejestr VAT (Value Added Tax) w Polsce służy do identyfikowania podmiotów prowadzących d w gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących transakcji opodatkowanych VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest zaś podstawowym numerem...

Joga, pole dance i tenis w kosztach uzyskania przychodów firmy

Joga, pole dance i tenis w kosztach uzyskania przychodów firmy

Joga, pole dance i tenis w kosztach uzyskania przychodów firmy? Koszty uzyskania przychodów stanowią istotny element rozliczeń podatkowych dla firm w Polsce. Określają one wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia przychodów i mogą być odliczone od...

Na czym polega ryczałt?

Na czym polega ryczałt?

Ryczałt to forma opodatkowania, która polega na pobieraniu stałej, uprzednio ustalonej kwoty podatku lub opłaty bez względu na faktyczne przychody lub koszty osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego. Jest to prosty i uproszczony sposób opodatkowania, który ma na...

Dodatkowy podatek za zwrot składki zdrowotnej?

Dodatkowy podatek za zwrot składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna to obowiązkowa opłata, którą płaci wielu z nas, aby korzystać z usług opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Składka ta jest ściągana na rzecz państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecna wysokość składki zdrowotnej...

Jakie zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 roku?

Jakie zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 roku?

Data 1 lipca 2023 roku stała się niezwykle istotna dla wielu zmian w Polsce, zarówno w prawie, jak i w podatkach. Od tego czasu w polskim systemie podatkowym doszło bowiem do szeregu zmian, który ma istotne znaczenie dla wielu po datników oraz przedsiębiorców w kraju....

Co warto wiedzieć o fundacji rodzinnej?

Co warto wiedzieć o fundacji rodzinnej?

W ostatnim czasie w polskim porządku prawnym pojawił się nowy podmiot, jakim jest fundacja rodzinna. Fundacja rodzinna to jedna z form organizacji majątku i zabezpieczenia przyszłości dla rodziny. Jest to instytucja prawna, która umożliwia przekazanie pewnych aktywów...

Nowy system informacji emerytalnej w Polsce

Nowy system informacji emerytalnej w Polsce

Emerytura odgrywa kluczową rolę w życiu osób, które osiągają wiek emerytalny. Jest to regularne świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnienie stabilnego źródła dochodu po zakończeniu aktywności zawodowej. Jednak wiedza na temat wysokości emerytury i zrozumienie...